Skip to content

Prosjekt- og endrings­ledelse

Vi skal være lokale lederes foretrukne prosjektledere og rådgivere når det skal gjennomføres store og komplekse IT-relaterte prosjekter.

Ledelse av digitalisering og IT-relaterte prosjekter

Efab har rådgivere med bred erfaring som ledere av komplekse prosjekter innen planlegging for, implementering og anvendelse av informasjonsteknologi.

Vi tilbyr også rådgivning for organisering og styring av slike prosjekter (og portefølje av prosjekter) slik at disse er tydelig knyttet til selskapets mål og har en klar forankring når ressurser skal prioriteres.

Vi har igjennom samarbeid med Efab utviklet verktøy for porteføljestyring som har resultert i bedre knytning mellom strategiske mål og gjennomføringsplan for digitaliseringsinitiativ – gjennom enkel, bedre kontroll og effektiv overordnet styring og prioritering av prosjektene i porteføljen.

Dette brukes aktivt gjennom månedlig rapportering til ledelse for å sikre at vi har iverksatt de strategisk riktige digitaliseringsprosjekt.
Kontakt rådgiver:
Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Aage Gramstad
Rådgiver

Endringsledelse og verdirealisering

Ved innføring av ny informasjonsteknologi og forretningssystemer vil det ofte være behov for nye eller endrede arbeidsprosesser – og i noen tilfeller også endringer i organisasjonen. Dette er endringer som ofte kan oppleves som utfordrende for en organisasjon og menneskene i den.  

Våre prosjektledere og rådgivere har solid kompetanse i å forstå slike utfordringer i prosjektene og å ta hensyn til og støtte menneske rundt. Her spiller god kommunikasjon og opplæring en spesielt viktig rolle.

Efab har utviklet verktøy og metoder for å identifisere hvor positive effekter fra informasjonsteknologi og -prosjekter kan tas ut samt en systematikk for å spore/realisere verdien av investeringene. Dette sikrer at kunden sitter igjen med økt kompetanse og målbare positive effekter.

Efab har vist en imponerende innsikt med å utvikle metodikk for å realisere effekter av digitalisering. Det hadde de ikke greid uten deres tunge ERP erfaring.
Rune Hauge
Direktør, Digi Rogaland
Kontakt rådgiver:
Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Aage Gramstad
Rådgiver

Prosjektstyring- og støttefunksjoner

Større prosjekter krever ofte et bredere og mer spesialisert sett av kompetanse. Efab tilbyr rådgivere med spesialkompetanse innen flere områder. Et utvalg av disse er:

  • Kost- og kontrakts­administrasjon
  • Test- og opplæringsledelse
  • Virksomhets­arkitektur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Kontakt rådgiver:
Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Aage Gramstad
Rådgiver