Skip to content

Prosjekt- og endrings­ledelse

Vi skal være lokale lederes foretrukne prosjektledere og rådgivere når det skal gjennomføres komplekse IT-relaterte prosjekter.

Ledelse av digitalisering og IT-relaterte prosjekter

Vi har rådgivere med bred erfaring som ledere av komplekse prosjekter innen planlegging, implementering- og anvendelse av informasjonsteknologi. 

Vi tilbyr også rådgivning for organisering og styring av slike prosjekter (og portefølje av prosjekter) slik at disse er tydelig knyttet til bedriftens mål og har en klar forankring når ressurser skal prioriteres.

Vi har gjennom samarbeid med Efab utviklet verktøy for porteføljestyring som har resultert i bedre knytning mellom strategiske mål og gjennomføringsplan for digitaliseringsinitiativ – gjennom enkel, bedre kontroll og effektiv overordnet styring og prioritering av prosjektene i porteføljen.

Dette brukes aktivt gjennom månedlig rapportering til ledelse for å sikre at vi har iverksatt de strategisk riktige digitaliseringsprosjekt.
Kontakt rådgiver:

Endringsledelse og gevinstrealisering

Ved innføring av ny teknologi vil det ofte være behov for nye eller endrede arbeidsprosesser – og i noen tilfeller også endringer i organisasjonen, som kan oppleves krevende. Våre prosjektledere og rådgivere har kompetanse i å forstå utfordringer og konsekvenser knyttet til endring.  

Vi har utviklet verktøy og metoder for å kunne identifisere hvor positive effekter kan tas ut, samt en systematikk for å kunne spore og realisere gevinstene av ny teknologi.  

Efab har vist en imponerende innsikt med å utvikle metodikk for å realisere effekter av digitalisering. Det hadde de ikke greid uten deres tunge ERP erfaring.
Rune Hauge
Direktør, Digi Rogaland
Kontakt rådgiver: