Skip to content

Forretnings­utvikling og digitalisering

Vi skal være en foretrukken partner for når bedriftens digitale strategi skal defineres og operasjonaliseres.

Teknologi gir muligheter for økt verdiskapning og konkurransefortrinn og må derfor inngå som en del av selskapets strategi. Rådgiverne i Efab er eksperter på å utnytte mulighetsrommet som teknologi gir. Vi reduserer risiko ved investeringer og implementering av teknologi.

En god investeringsbeslutning starter med å forstå dagens situasjon og en klar definisjon på hva en ønsker å oppnå. Med anerkjente rammeverk og bred erfaring med digital forretningsstrategi, hjelper vi selskaper med å få det beste grunnlaget for prioriteringer og investeringer i digitale verktøy.

Eksempler på spørsmål rådgiverne i Efab bistår med:

  • Har dere riktig systemstøtte for å effektivisere forretningsprosessene?
  • Finnes det teknologi som kan skape nye forretningsmodeller?
  • Er det eksterne drivere i din bransje som påvirker forretningsmodellen?
  • Er investeringene i teknologi målrettet for å skape konkurransefortrinn?
Kontakt rådgiver: