Skip to content

Forretnings­utvikling og digitalisering

Vi skal være våre kunders foretrukne rådgivere når mulighetsrommet for bedriften skal diskuteres, både når det gjelder hvilken retning bedriften bør ta, og hvordan digital teknologi kan støtte opp om de verdiskapende aktivitetene som øker dens konkurransekraft. 

Efab har kompetanse og erfaring på hvordan smart bruk av teknologi kan bidra til å skape eller forbedre produkter og tjenester, og forbedre måten kundene våre produserer, selger og leverer disse på

Ikon - Forretningsutvikling

Strategi og retningsvalg

Å skape vekst og utvikling krever nytenkning – både for å definere retning og mål for bedriften, men også for etablering av en strategi for hvordan målene på best mulig måte kan nås. Våre rådgivere bistår i dette arbeidet med både egenutviklede og anerkjente metoder og verktøy, og kan også trekke på erfaring fra flere bransjers bruk og tilnærming av aktuell teknologi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Ikon - Forretningsutvikling

Digitalisering og digital forretningsstrategi

Vi bidrar med å utforme bedriftens digitale strategi, og bryte denne ned til konkrete og gjennomførbare initiativer. I en digital tidsalder er det viktig å ha en digital innfallsvinkel til strategiarbeidet for å sikre at mulighetsrommet som ligger i teknologi og digitalisering blir identifisert og innlemmet i selskapets forretningsstrategi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Kontakt rådgiver: