Skip to content

Forretnings­utvikling og digitalisering

Vi skal være våre kunders foretrukne rådgivere når mulighetsrommet for bedriften skal diskuteres, både når det gjelder hvilken retning bedriften bør ta, og hvordan bedriften kan optimaliseres for å levere i henhold til sine målsettinger.

Strategi og retningsvalg

Å skape vekst og utvikling krever nytenkning – både for å definere retning og mål for bedriften og å etablere en strategi for hvordan målene skal nås. Som en del av dette er det viktig å ha en strukturert gjennomgang og uttesting av ideer og alternativer for virksomheten blant annet gjennom identifikasjon av muligheter og risiko.

Våre rådgivere bistår i dette arbeidet med egenutviklede og anerkjente metoder og verktøy og kan trekke på erfaring fra andre bransjers tilnærming og aktuell informasjonsteknologi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Kontakt rådgiver:
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Rådgiver

Digitalisering og IT-strategi

Efab bidrar til å oversette de overordnede forretningsstrategier og mål til en konkret IT-strategi og behov innen informasjonsteknologi. Dette dokumenteres i anbefalinger og veikart for digitalisering, IT-plattform og -drift.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Kontakt rådgiver:
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Rådgiver