Skip to content

Anskaffelse og imple­mentering av forretnings­systemer

Efab er et uavhengig rådgivningsselskap som ikke er tilknyttet noen leverandører eller utviklere av IT-tjenester og -systemer. Vi skal være oppdatert på markedet av leverandører på IT-tjenester, ulike teknologiske løsninger og programvare som vil være aktuelt for å støtte den enkelte kundes behov i dag og for fremtiden. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre anskaffelsesprosjekter hvor vi utelukkende har fokus på kundens behov.

Anskaffelser av forretningssystemer

Anskaffelse av forretningssystemer er viktige og langsiktige beslutninger. Disse systemene skal støtte og effektivisere bedriftens prosesser, sikre god styringsinformasjon og ivareta kunderelasjoner. For å oppnå dette er det viktig at riktig løsning og riktig leverandør velges.

Efab har solid erfaring og kompetanse i å kartlegge, vurdere og anskaffe forretningssystemer som kan bidra til å operasjonalisere bedriftens strategi, og på den måten bidra til fremtidig konkurransekraft.

Vi visste at ERP systemet vårt hadde vesentlige svakheter som ikke lot seg fikse, og engasjerte Efab med sin kompetanse for å lede innkjøpsprosessen for et nytt ERP system.

Efab hjalp oss å identifisere og prioritere våre behov, til å innhente relevante tilbud i henhold til kravspesifikasjoner, og til slutt å evaluere leverandørene. Vi er svært fornøyde med det valget vi gjorde, og ikke minst for at vi valgte Efab til å guide oss.
Geir Liland
CFO, SAR
Kontakt rådgiver:
Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Trygve Kvia - rådgiver - Efab
Trygve Kvia
Rådgiver

Implementering av forretnings­systemer

Implementering av forretningssystemer (f.eks eksempel Enterprise Resource Management (ERP), og Customer Relationship Management (CRM)) er ressurskrevende prosjekter med lange tidsløp. Vi har lang erfaring med denne type prosjekt- og endringsledelse, og vil gjerne bidra til at din bedrift lykkes.

Efab har vist en imponerende innsikt med å utvikle metodikk for å realisere effekter av digitalisering. Det hadde de ikke greid uten deres tunge ERP erfaring.
Kontakt rådgiver:
Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Trygve Kvia - rådgiver - Efab
Trygve Kvia
Rådgiver

Etablering av IT-plattform for digitalisering

Vi hjelper kunder med å erstatte kostbare og utdaterte løsninger og etablere en teknisk plattform og driftstjenester til lavere kostnad for fleksibel ekspansjon og digital forretningsutvikling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kari Karison
Kundebedrift
Kontakt rådgiver:
Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Trygve Kvia - rådgiver - Efab
Trygve Kvia
Rådgiver