Skip to content

Vi kan smart bruk av teknologi

Vi hjelper lokale selskaper med å sette retning, forenkle, og realisere gevinster gjennom smart bruk av teknologi.

Smart bruk av teknologi handler for oss om å gjøre de rette prioriteringene når en skal investere i ny teknologi.

Smart bruk av teknologi er viktig for en bedrifts konkurransekraft og utvikling. Våre rådgivere har kunnskap om hvordan digital teknologi kan støtte opp om de prosessene som gjør bedrifter mer konkurransedyktige.  

Vi er bransjeuavhengige og ser tydelig rom for erfaringsoverføring mellom ulike bransjer og fagområder. Flere av våre rådgivere har i tillegg hatt ledende posisjoner i ulike selskaper – noe som sikrer forståelse for situasjoner og beslutninger som ledere står overfor. Bevisste tilnærminger til strategi, forretningsmodell, verdikjede og forretningsprosesser sikrer at man får mest mulig igjen for de investeringene man gjennomfører. 

Teamarbeid hos Efab

Forretnings­utvikling
og digitalisering

Vi bistår med å avdekke hvordan teknologi kan bidra til å videreutvikle din bedrift.

Arbeid hos Efab

Anskaffelse og
implementering

Vi bistår i anskaffelse, valg og utnyttelse av forretnings­systemer
og digitale plattformer.

Møtebord med rekvisitter og team-medlemmer i bakgrunnen.

Prosjekt- og
endringsledelse

Vi har ekspertise innen prosjekt- og endringsledelse av digitale transformasjons­prosjekter.

Verdiskaping

Vi ser at det er mye effektivitet å hente ved å velge standard prosesser og systemer hvor det ikke er viktig å være bedre enn konkurrentene. Den nødvendige forretningsstøtten kan ofte etableres langt mindre ressurskrevende enn det man tror – noe som vil frigi ressurser til økt verdiskaping på de områdene hvor man skal være bedre enn konkurrentene. 

Lokalt

Vi ivrer etter å hjelpe lokale bedrifter som har ambisjoner. I den anledning har vi derfor også utviklet metoder og verktøy som baserer seg på kjent og til dels ny metodikk, og tilpasset disse til små og mellomstore virksomheter i vår region.