Skip to content

Vi hjelper deg med å stake ut riktig kurs og realisere muligheter

Endring skjer raskere og raskere, og vi tror at en bedrift skal velge med omhu hva de skal være virkelig gode på og på hvilke områder man ikke trenger å slå konkurrentene sine. 

En bevisst tilnærming til forretningsidé, forretningsmodell og verdikjede sikrer at man får mest mulig igjen for de investeringene man gjennomfører.

 

Strategisk rådgivning

Forretnings­utvikling
og digitalisering

Efab kartlegger bedrifters behov og gir grunnlag for riktige avgjørelser og vekst

Anskaffelse og
implementering

Efab bidrar til riktige valg av forretningssystemer og digitale plattformer

Prosjekt- og
endringsledelse

Efab har lang erfaring med endrings­ledelse innen flere bransjer

Inkubator
Vekst og utvikling

Efab har en unik kompetanse og et bredt nettverk for innovasjons­bedrifter

Verdiskaping

Bransjer og selskaper kan lære mye av hverandre. Det er mye effektivitet å hente ved å velge standard prosesser og systemer hvor det ikke er viktig å være bedre enn konkurrentene. Den nødvendige forretningsstøtten kan ofte etableres langt mindre ressurskrevende enn det man tror – noe som vil frigi ressurser til økt verdiskaping på de områdene hvor man skal være bedre enn konkurrentene.

Lokalt

Vi ivrer etter å hjelpe lokale bedrifter som har ambisjoner. Efab har utviklet metoder og verktøy som baserer seg på kjent og til dels ny metodikk. Dette rammeverket benytter vi til å kartlegge utfordringer og muligheter og er tilpasset små og mellomstore virksomheter i vår region.