Skip to content

Relatert undertjeneste: Prosjekt og endringsledelse

Her finner du artikler, sider og/eller rådgivere som er knyttet til emneknaggen du klikket på.

Wintershall
Basert på en av våre rådgivers egen erfaring som IT-direktør i et oljeselskap bidro Efab med ledelsesrådgivning i forbindelse med oppsett og organisering av IT-drift.
Uavhengig rådgivning og grundig planlegging var avgjørende for å ta de riktige valgene hos Boliden.
Efab leverte konseptet «Digi Rogaland ressursplattform» med tydelige roller og oppgaver.