Skip to content

Noen av våre referanser og kunder

Efab bidro med både markedsanalyse og forretningsmodell for salg av softwareløsninger. Dette arbeidet ga både perspektiv og nok bakgrunnsinformasjon til at vi kunne gjennomføre et av våre største markedsgjennombrudd.

Vermund Vetnes

Product Manager

AKVA Group ASA

Efab har vist en imponerende innsikt med å utvikle metodikk for å realisere effekter av digitalisering. Det hadde de ikke greid uten deres tunge ERP erfaring.

Rune Hauge

Direktør

Digi Rogaland

Vi har igjennom samarbeid med Efab utviklet verktøy for porteføljestyring som har resultert i bedre knytning mellom strategiske mål og gjennomføringsplan for digitaliseringsinitiativ – gjennom enkel, bedre kontroll og effektiv overordnet styring og prioritering av prosjektene i porteføljen.

Dette brukes aktivt gjennom månedlig rapportering til ledelse for å sikre at vi har iverksatt de strategisk riktige digitaliseringsprosjekt.

Arne Harstad

PMO-ansvarlig

Lyse AS

Vi visste at ERP systemet vårt hadde vesentlige svakheter som ikke lot seg fikse, og engasjerte Efab med sin kompetanse for å lede innkjøpsprosessen for et nytt ERP system.

Efab hjalp oss å identifisere og prioritere våre behov, til å innhente relevante tilbud i henhold til kravspesifikasjoner, og til slutt å evaluere leverandørene. Vi er svært fornøyde med det valget vi gjorde, og ikke minst for at vi valgte Efab til å guide oss.

Geir Liland

CFO

SAR