Rådgivere innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Rådgivere

Anita J. Hinley
Anita J. Hinley

BA (Hons) Management Science, University of Strathclyde, Skottland.

Anita har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder i en rekke store selskaper som British Airways, ENGIE (GDF Suez E&P Norge), IBM og KPMG før hun begynte som rådgiver og prosjektleder i Efab. Bred erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi i en rekke industrier. 

Martin Lima
Martin Lima

BSc (Hons) Information Systems, Brunel University, UK. BA økonomi, UiS.

Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom. Hans kjernekompetanse er innføring og anskaffelse av forretningssystemer, og han har lang erfaring med prosjekt og programledelse.

Jan Sigve Kleppa
Jan Sigve Kleppa

M.Sc Industrial Economics & B.Sc Information Technology, UiS.

Jan Sigve har mer enn 10 års erfaring som rådgiver fra KPMG og IBM. Hans spisskompetanse er i skjæringspunktet mellom forretning og IT og han har jobbet mye med kravspesifisering, prosesskartlegging- og design, konseptutvikling og prosjektledelse.

Christine Lervik
Christine Lervik

Siviløkonom med spesialisering i risikostyring fra UiS

Christine har over 10 års erfaring med styring og videreutvikling av prosesser og systemer innen økonomi, administrasjon og HR, i tillegg til flere års erfaring som konsulent innen risikostyring. Christine jobber i skjæringspunktet mellom strategi og risikostyring, hvor hun jobber med å øke verdien for selskapers interessehavere i transformasjonsprosjekter som digitalisering, kommersialisering, M&A og andre endrings- og utviklingsprosjekter.

Tonje R. Skei
Tonje R. Skei

Master of Business (M.Bus), Griffith University, Australia. Bachelor of Science (B.Sc) Internasjonal Markedsføring og Ledelse, Fudan University, Shanghai og BI Stavanger. Diploma IT Project Management, Skema Business School, Paris. Informasjonsbehandling (årsstudium), USN (Universitetet i Sørøst Norge).

Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun arbeider som rådgiver for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og IT relaterte anskaffelsesprosesser.

Kåre Veland
Kåre Veland

Sertifisert IT-revisor (CISA) og Information Security Manager (CISM).

Kåre har over 40 års erfaring med IT og informasjonssikkerhet, herunder 7 år som fagleder i Statoil innen IT-arkitektur og IT-integrasjon. Han har omfattende praktisk erfaring med applikasjonsutvikling, operativsystemer, systemprogrammering, databasemodellering og -administrasjon, systemintegrasjon, applikasjonsarkitektur, semantisk teknologi, cognitive computing og kursledelse.

Andre Oaland
Andre Oaland

MSc International Management (CEMS), HKUST Business School, Hong Kong & Ivey Business School, Canada. BA Asian Studies & BSc Business (Economics), La Trobe University, Australia.

Andre har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, spesielt innenfor prosjektledelse, samt design- og optimalisering av prosesser.


Henning Veland
Henning Veland

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgrad i risikostyring, UiS.

Henning har mer enn 10 års erfaring som rådgiver innen risikostyring og informasjonssikkerhet. Han har utstrakt erfaring med å anvende sin fagkunnskap i forbindelse med prosjektledelse, implementering av ledelsessystemer, revisjon, forskning og utvikling, og utvikling av metoder og verktøy. Henning er en erfaren informasjonsformidler, blant annet som kursholder og gjesteforeleser på NTNU og Universitetet i Stavanger.

Roald Valen
Roald Valen

 

Prosjektledelse, ledelse, innovasjon og entreprenørskap, BI Stavanger

Roald har mer enn 25 års erfaring innen innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling relatert til fremtidsrettet teknologi som robot systemer, autonome kontroll systemer og prosess forbedringer hvor målet har vært å skape verdier for både kunde og leverandør.

Han har i de siste 20 årene tilegnet seg bred og solid erfaring gjennom roller som prosjektleder, forretningsutvikler og daglig leder i automotive, olje, gass og energi-bransjene. I de siste årene har Roald jobbet hovedsakelig med oppstartsvirksomhet og bedriftsutvikling.

Roald har mer enn 25 års erfaring innen innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling relatert til fremtidsrettet teknologi som robot systemer, autonome kontroll systemer og prosess forbedringer hvor målet har vært å skape verdier for både kunde og leverandør. Han har i de siste 20 årene tilegnet seg bred og solid erfaring gjennom roller som prosjektleder, forretningsutvikler og daglig leder i Automotive, Olje & Gass samt Energi bransjene. I de siste årene har Roald jobbet hovedsakelig med oppstartsvirksomhet og bedriftsutvikling

Lene Larsen
Lene Larsen

Bachelor i Økonomi og Informatikk, UiS.

Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og i å bruke teknologi som katalysator for prosessforbedringer og digitalisering. Hun har også jobbet mye med prosjektstyring og leveransemetodikk. Lene har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor prosjektorienterte virksomheter, prosessindustri og produksjonsbedrifter generelt.

Bernt Svihus
Bernt Svihus

Sivilingeniør (Marin Teknologi) fra NTNU, Trondheim og MBA studier ved Henley Management College, London.

Bernt har mer enn 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien (Shell, Petoro og Maersk Oil), både i Norge og internasjonalt. Bernt har hatt stillinger på en rekke områder på utførende, rådgivende og ledelsesnivå. De siste 15 årene innen strategi og portefølje, virksomhetsstyring, Joint Venture ledelse, forretningsutvikling og kommersielle prosesser og forhandlinger.

Eline Bjørnevik
Eline Bjørnevik

B.Sc i Petroleumsteknologi, UiS.

Eline er utdannet petroleumsingeniør og har skrevet om hvordan blockchain-teknologi kan benyttes i oljeindustrien.

Nashater D. Solheim
Nashater D. Solheim

PhD i Psykologi fra Surrey University, England.

Nashater har ekspertise innen strategi og ledelse, organisasjonsutvikling, og innen forhandlingsteknikk. Hun har arbeidet 20 år i England og Norge med disse områdene, og har bakrunn fra VP stillinger i Petoro og Equinor (Statoil).

Birthe Boge
Birthe Boge

Executive Master of Management, BI. BSc Elektronikk (Automasjon), Høgskulen i Sogn og Fjordane. Technology Commercialization programme (NOV Ventures), University of Texas at Austin.

Birthe har mer enn 20 års erfaring fra olje og gassindustrien, hvor 5 av disse i en ledende stilling i en internasjonal organisasjon. Hun trives godt når hun kan bruke sin tekniske kompetanse til å skape verdi og innovasjon gjennom forretningsstrategier og prosjektgjennomføring. Birthe har erfart at metodikk og måten man jobber på er nøkkelen for å lykkes i å oppnå målsetninger og utnytte kunnskapen til de man jobber sammen med.

Anja Taksdal
Anja Taksdal

Master i Endringsledelse og Organisasjonspsykologi, BI. Bachelor i Økonomi og Finans, BI.

Anja har 10 års erfaring som leder og prosjektleder fra ulike bransjer, de siste 6 årene innenfor IT og ERP. Hun er opptatt av å optimalisere forretningsstrategier og prosesser ved bruk av teknologi. Anja har også tidligere vært 11 år i bank- og finansbransjen hvor hun har jobbet innen investeringsområdet.

Anja har bred erfaring med prosjektstyring, både som prosjektleder, prosjektansvarlig, og som deltaker i styringsgrupper. Gjennom sine lederroller har Anja hatt ansvar for porteføljestyring, standardisering og operasjonalisering av metode- og prosessverktøy, samt det å sikre gode prosesser og kvalitet i anskaffelser, med fokus på kvalitet i kontrakter.

Ellen Marie Haarr
Ellen Marie Haarr

Sivilingeniør i Industriell økonomi og Teknologiledelse, NTNU.

Ellen Marie er styremedlem i Efab. Hun jobber til daglig i A/S Norske Shell som rådgiver for administrerende direktør. Ellen Marie har vært i Shell i ulike kommersielle roller siden 2013. Hun har også konsulentbakgrunn fra the Boston Consulting Group (BCG) hvor hun støttet et variert spekter av strategiske prosjekter, hovedsakelig innenfor energisektoren.

Trygve Kvia
Trygve Kvia

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø.

Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Anskaffelse og innføring av forretningssystemer er hans kjernekompetanse, men han har også jobbet mye med prosessforbedring, økonomistyring, rapportering og internkontroll. Trygve har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor Offshore Drilling og Telecom

Aage Gramstad
Aage Gramstad

MBA, Washington State University/BI Stavanger. B.Sc Elektroingeniør, UiS.

Aage har i 25 år hatt lederroller fordelt på prosjekter innen olje- og gassinstallasjoner, ERP virksomhetsstyring, og flere år i Statoil fordelt på TPD (Teknologi, Prosjekter og Boring) og GBS (Global Forretningsstøtte).

Henrik Jelsa
Henrik Jelsa

Henrik har over 20 års erfaring med ledelse og prosjektledelse i forbindelse med systeminnføringer fra en rekke bransjer og fagområder. I de siste årene har Henrik jobbet målrettet med bedriftsutvikling, innovasjon og oppstartsvirksomhet.

Rune Espedal
Rune Espedal
Daglig leder

Sivilingeniør fra NTNU.

Rune har over 30 år ledererfaring fra Statoil, blant annet som CIO og i ulike konsernfunksjoner. Han var også Viseadministrerende i OLF (Norsk Olje og Gass). Rune er styreleder i Efab.

Bente Karin Larsen
Bente Karin Larsen
Administrasjonsleder
Tilknyttede rådgivere og samarbeidspartnere

John Pickard
John Pickard
Assosiert rådgiver

John har en mastergrad i geologi fra Oxford University. Han har over 40 års erfaring fra tekniske og lederstillinger i olje- og gassindustrien med BP, Canamens, Dolphin Group, og Explora Petroleum.

Fokus for Johns arbeid har i hovedsak vært på arealtilgang, leting, avgrensning av funn, og feltutbygging. 

Eirik Svangtun
Eirik Svangtun
Assosiert rådgiver

Eirik har en Bachelor i Petroleumsteknologi fra UiS. Han har 40 års erfaring innen olje- og gass industrien i Norge og internasjonalt.

Eirik har hatt stillinger som prosess, reservoar og komplettering ingeniør. Han har hatt ledende stillinger for Reservoar Utvikling, Petroleumsteknologi og Boring & Brønn. Eirik har vært leder i lisenser i Norge og Internasjonalt innen alle faser av feltutvikling. Ved hovedkontoret har han hatt ansvar for ledelse og organisasjons utvikling av tekniske støtte funksjoner innen Petroleumtseknologi og Boring & Brønn. Han har arbeidet med felt i  Norge, USA, England, Azerbaijan, Venezuela og Angola.

Terje Schmidt
Terje Schmidt
Assosiert rådgiver

Terje er utdannet Cand Scient med hovedfag i Kjemi  fra Universitet i Bergen. Han har over 30 års erfaring fra olje og gass. 

Terje har hatt lederstillinger både faglig og innenfor ledelse av personell. Han har jobbet som produksjons ingeniør, petroleumsteknisk sjef, leder for Statoil's konsern dekkende initiativ innen IOR (økt utvinning). Han har jobbet som Sjefingeniør innen produksjonsteknologi med ansvar for teknologi implementering og kvalitetsikring av felt utbygginger før investeringsbeslutning. Terje har også jobbet med business development innen shale og andre ukonvensjonelle energi kilder.

Svein Larsen
Svein Larsen
Assosiert rådgiver

Svein er utdannet sivilingeniør i maskinfag og har i tillegg utdannet seg innnen Computer Science og Business Administration. Han har en særdeles lang og variert bakgrunn fra olje- og gassindustrien.

Etter flere år innenfor drift, operasjon og bygging av skip og boreløsninger, har Svein de siste 15 årene vært aktiv rådgiver og pådriver innenfor risikobasert designarbeid samt boring og brønnarbeider. Kunnskapen fra praktisk service og drift har blitt benyttet i vurderinger og anbefalinger med tanke på brønnvedlikehold og ikke minst vurderinger knyttet til levetidsforlengelse og haleproduksjon av modne felt.

Torbjørn Darre
Torbjørn Darre
Assosiert rådgiver

Torbjørn er utdannet sivilingeniør ved Heriot-Watt University. Han har siden begynnelsen på åttitallet jobbet for BP både i Norge og internasjonalt i ulike tekniske- lederstillinger.

Torbjørn er reservoar ingeniør med god kunnskap og forståelse for andre undergrunndisipliner. Han har erfaring fra både utførende og lederroller og har jobbet i operatørselskaper og lisenshaverselskap. Torbjørn har jobbet med ulike oppgaver i alle faser av feltutbygging fra konsept studier til avvikling av fasiliteter fra en undergrunns vinkel.

Jørn Haugvaldstad
Jørn Haugvaldstad
Assosiert rådgiver

Jørn har variert utdannelse med master i Global Management fra University of Salford og mekanisk og maritim ingeniørutdannelse. Han er en erfaren leder av offshore teknologibedrifter og prosjekter med totalt mer enn 35 års variert erfaring hovedsakelig relatert til Olje og Gass industrien i Norge og internasjonalt.

Hovedtyngden av erfaringen kommer fra prosjektering av utbygginger til havs med tilhørende marine aktiviteter og transportløsninger. Jørn har også ledet drifts og modifikasjons aktiviteter på plattform og havbunns lokaliserte fasiliteter.

Asbjørn Tansø
Asbjørn Tansø
Assosiert rådgiver

Asbjørn er ingeniørutdannet i kjemi og har en mastergrad i Applied Control Theory. Han har 43 års erfaring innenfor utvinning av olje og gass.

Asbjørn startet som boreingeniør og ble senere boremanager. Han arbeidet deretter som Reservoaringeniør etterfulgt av deltagelse i Amocos forskning for å vurdere og teste ut reservoarreserve forbedringsmuligheter/ forståelse og komplementering av brønner og CO2 forskning. Asbjørn har jobbet med med planlegging, utforming av utbyggningsalternativer og gjennomføring av slike utbyggninger og avsluttningsplanlegging. I tillegg har han erfaring med drift av anlegg og forretningsvurderinger.

Rune Hansen
Rune Hansen
Assosiert rådgiver

Rune er har en mastergrad i petroleumsengineering ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim.

Han har jobbet med Petroleumsteknologi innen offshore drift, prosjektutvikling og felt ledelse. Rune har lang erfaring fra nordsjøen og har også jobbet mange år internasjonalt i omårder som Azerbaijan, Midtøsten, Russland, UK og flere andre.

Les Smith
Les Smith
Assosiert rådgiver

Les har en bachelor i geologi fra Cardiff University og en mastergrad i reservoarevaluering og ledelse fra Heriot-Watt University. Han har mer enn 30 års erfaring innen olje og gass industrien og er en autoritet innen teknisk og kommersiell evaluering av olje og gass prosjekter.

Hans bakgrunn innen teknisk og kommersiell rådgivning dekker ett bredt spekter av multi-disipline prosjektområder med prosjekterfaring som inkluderer verdsettelse og evaluering av ulike investeringer, vurdering av prospekter for lete og utvinning, og vurdering av komplette feltutviklingsprosjekter.