Rådgivning innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Rådgivere

Anja Taksdal
Anja Taksdal

Executive Master of  Management; Prosjektledelse, Endringsledelse og Organisasjonspsykologi, BI. Bachelor i Økonomi og Finans, BI.

Anja har 10 års erfaring som leder og prosjektleder fra ulike bransjer, de siste 6 årene innenfor IT og ERP. Hun er opptatt av å optimalisere forretningsstrategier og prosesser ved bruk av teknologi. Anja har også tidligere vært 11 år i bank- og finansbransjen hvor hun har jobbet innen investeringsområdet.

Anja har bred erfaring med prosjektstyring, både som prosjektleder, prosjektansvarlig, og som deltaker i styringsgrupper. Gjennom sine lederroller har Anja hatt ansvar for porteføljestyring, PMO,  standardisering og operasjonalisering av metode- og prosessverktøy, samt det å sikre gode prosesser og kvalitet i anskaffelser, med fokus på kvalitet i kontrakter.

Lise Hviding
Lise Hviding

Bachelor i Sykepleie, HVL og Master i Samfunnssikkerhet, UiS.

Lise har en mastergrad i samfunnsikkerhet og risikostyring. Hun har flere års efaring som leder innen helsesektoren og har også jobbet med HMSK i olje- og gassindustrien. I 2015 vant Lise SEROS-prisen for masteroppgaven "Å være etterpåklok i forkant - en studie i kunnskapsoverføring om beredskap på tvers av sektorer".

Lise jobber med organisatorisk læring og kunnskapsoverføring som fundament for risikostyring og verdiskapning.

Christine Lervik
Christine Lervik

Siviløkonom med spesialisering i risikostyring fra UiS

Christine har over 10 års erfaring med styring og videreutvikling av prosesser og systemer innen økonomi, administrasjon og HR, i tillegg til flere års erfaring som konsulent innen risikostyring. Christine jobber i skjæringspunktet mellom strategi og risikostyring, hvor hun jobber med å øke verdien for selskapers interessehavere i transformasjonsprosjekter som digitalisering, kommersialisering, M&A og andre endrings- og utviklingsprosjekter.

Martin Lima
Martin Lima

BSc (Hons) Information Systems, Brunel University, UK. BA økonomi, UiS.

Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom. Hans kjernekompetanse er innføring og anskaffelse av forretningssystemer, og han har lang erfaring med prosjekt og programledelse.

Anita J. Hinley
Anita J. Hinley

BA (Hons) Management Science, University of Strathclyde, Skottland.

Anita har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder i en rekke store selskaper som British Airways, ENGIE (GDF Suez E&P Norge), IBM og KPMG før hun begynte som rådgiver og prosjektleder i Efab. Bred erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi i en rekke industrier. 

Jan Sigve Kleppa
Jan Sigve Kleppa

M.Sc Industrial Economics & B.Sc Information Technology, UiS.

Jan Sigve har mer enn 10 års erfaring som rådgiver fra KPMG og IBM. Hans spisskompetanse er i skjæringspunktet mellom forretning og IT og han har jobbet mye med kravspesifisering, prosesskartlegging- og design, konseptutvikling og prosjektledelse.

Lene Larsen
Lene Larsen

Bachelor i Økonomi og Informatikk, UiS.

Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, og i å bruke teknologi som katalysator for prosessforbedringer og digitalisering. Hun har også jobbet mye med prosjektstyring og leveransemetodikk. Lene har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor prosjektorienterte virksomheter, prosessindustri og produksjonsbedrifter generelt.

Tonje R. Skei
Tonje R. Skei

Master of Business (M.Bus), Griffith University, Australia. Bachelor of Science (B.Sc) Internasjonal Markedsføring og Ledelse, Fudan University, Shanghai og BI Stavanger. Diploma IT Project Management, Skema Business School, Paris. Informasjonsbehandling (årsstudium), USN (Universitetet i Sørøst Norge).

Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun arbeider som rådgiver for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og IT relaterte anskaffelsesprosesser.

Kåre Veland
Kåre Veland

Sertifisert IT-revisor (CISA) og Information Security Manager (CISM).

Kåre har over 40 års erfaring med IT og informasjonssikkerhet, herunder 7 år som fagleder i Statoil innen IT-arkitektur og IT-integrasjon. Han har omfattende praktisk erfaring med applikasjonsutvikling, operativsystemer, systemprogrammering, databasemodellering og -administrasjon, systemintegrasjon, applikasjonsarkitektur, semantisk teknologi, cognitive computing og kursledelse.

Andre Oaland
Andre Oaland

MSc International Management (CEMS), HKUST Business School, Hong Kong & Ivey Business School, Canada. BA Asian Studies & BSc Business (Economics), La Trobe University, Australia.

Andre har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, spesielt innenfor prosjektledelse, samt design- og optimalisering av prosesser.


Henning Veland
Henning Veland

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgrad i risikostyring, UiS.

Henning har mer enn 10 års erfaring som rådgiver innen risikostyring og informasjonssikkerhet. Han har utstrakt erfaring med å anvende sin fagkunnskap i forbindelse med prosjektledelse, implementering av ledelsessystemer, revisjon, forskning og utvikling, og utvikling av metoder og verktøy. Henning er en erfaren informasjonsformidler, blant annet som kursholder og gjesteforeleser på NTNU og Universitetet i Stavanger.

Roald Valen
Roald Valen

 

Prosjektledelse, ledelse, innovasjon og entreprenørskap, BI Stavanger

Roald har mer enn 25 års erfaring innen innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling relatert til fremtidsrettet teknologi som robot systemer, autonome kontroll systemer og prosess forbedringer hvor målet har vært å skape verdier for både kunde og leverandør.

Han har i de siste 20 årene tilegnet seg bred og solid erfaring gjennom roller som prosjektleder, forretningsutvikler og daglig leder i automotive, olje, gass og energi-bransjene. I de siste årene har Roald jobbet hovedsakelig med oppstartsvirksomhet og bedriftsutvikling.

Roald har mer enn 25 års erfaring innen innovasjon, entreprenørskap og forretningsutvikling relatert til fremtidsrettet teknologi som robot systemer, autonome kontroll systemer og prosess forbedringer hvor målet har vært å skape verdier for både kunde og leverandør. Han har i de siste 20 årene tilegnet seg bred og solid erfaring gjennom roller som prosjektleder, forretningsutvikler og daglig leder i Automotive, Olje & Gass samt Energi bransjene. I de siste årene har Roald jobbet hovedsakelig med oppstartsvirksomhet og bedriftsutvikling

Bernt Svihus
Bernt Svihus

Sivilingeniør (Marin Teknologi) fra NTNU, Trondheim og MBA studier ved Henley Management College, London.

Bernt har mer enn 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien (Shell, Petoro og Maersk Oil), både i Norge og internasjonalt. Bernt har hatt stillinger på en rekke områder på utførende, rådgivende og ledelsesnivå. De siste 15 årene innen strategi og portefølje, virksomhetsstyring, Joint Venture ledelse, forretningsutvikling og kommersielle prosesser og forhandlinger.

Eline Bjørnevik
Eline Bjørnevik

B.Sc i Petroleumsteknologi, UiS.

Eline er utdannet petroleumsingeniør og har skrevet om hvordan blockchain-teknologi kan benyttes i oljeindustrien.

Nashater D. Solheim
Nashater D. Solheim

PhD i Psykologi fra Surrey University, England.

Nashater har ekspertise innen strategi og ledelse, organisasjonsutvikling, og innen forhandlingsteknikk. Hun har arbeidet 20 år i England og Norge med disse områdene, og har bakrunn fra VP stillinger i Petoro og Equinor (Statoil).

Birthe Boge
Birthe Boge

Executive Master of Management, BI. BSc Elektronikk (Automasjon), Høgskulen i Sogn og Fjordane. Technology Commercialization programme (NOV Ventures), University of Texas at Austin.

Birthe har mer enn 20 års erfaring fra olje og gassindustrien, hvor 5 av disse i en ledende stilling i en internasjonal organisasjon. Hun trives godt når hun kan bruke sin tekniske kompetanse til å skape verdi og innovasjon gjennom forretningsstrategier og prosjektgjennomføring. Birthe har erfart at metodikk og måten man jobber på er nøkkelen for å lykkes i å oppnå målsetninger og utnytte kunnskapen til de man jobber sammen med.

Ellen Marie Haarr
Ellen Marie Haarr

Sivilingeniør i Industriell økonomi og Teknologiledelse, NTNU.

Ellen Marie er styremedlem i Efab. Hun jobber til daglig i A/S Norske Shell som rådgiver for administrerende direktør. Ellen Marie har vært i Shell i ulike kommersielle roller siden 2013. Hun har også konsulentbakgrunn fra the Boston Consulting Group (BCG) hvor hun støttet et variert spekter av strategiske prosjekter, hovedsakelig innenfor energisektoren.

Henrik Jelsa
Henrik Jelsa

Henrik er grunnlegger av Efab AS. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder. I de siste årene har Henrik jobbet målrettet med bedriftsutvikling, innovasjon og start-ups i Efab. Henrik er nå daglig leder i Bion Group, et av selskapene Efab AS har investert i.

Trygve Kvia
Trygve Kvia

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø.

Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Anskaffelse og innføring av forretningssystemer er hans kjernekompetanse, men han har også jobbet mye med prosessforbedring, økonomistyring, rapportering og internkontroll. Trygve har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor Offshore Drilling og Telecom

Aage Gramstad
Aage Gramstad

MBA, Washington State University og Handelshøyskolen/BI, B.Sc Elektroingeniør, UiS.

Aage har over 15 års erfaring fra tekniske- og lederstillinger i olje industrien for Equinor og engineeringsselskaper. I tillegg har han jobbet i 15 år med rådgiving og prosjektledelse for en rekke bransjer med fokus på forretningsutvikling og digitalisering.

Spesialkompetansen er rådgivning knyttet til PMO og strategisk porteføljestyring, prosjektledelse av CAPEX prosjekter samt komplekse system impementeringer, prosjektstyringsoppgaver innen kontrakt- og kostnadsoppfølging, anskaffelser og forhandlinger, samt strategirådgivning knyttet til digitalisering og forretningsutvikling.

Hilde Nordbø
Hilde Nordbø
Daglig leder

Sivilingeniør i Industriell økonomi og Teknologiledelse, NTNU.

Hilde har 20 års erfaring fra oljeindustrien og management consulting, hvor hun har hatt lederstillnger både offshore og onshore hos Equinor, med konsulentbakgrunn fra Cap Gemini og Accenture.

Hos Efab setter Hilde "folkå fysst". Det er fordi hun er overbevist om at man får de mest fornøyde kundene når man har dyktige og fornøyde rådgivere som jobber på lag med kunden.


Rune Espedal
Rune Espedal
Styreleder

Sivilingeniør fra NTNU.

Rune har over 30 år ledererfaring fra Statoil, blant annet som CIO og i ulike konsernfunksjoner. Han var også Viseadministrerende i OLF (Norsk Olje og Gass). Rune er styreleder i Efab.

Bente Karin Larsen
Bente Karin Larsen
Administrasjonsleder
Tilknyttede rådgivere og samarbeidspartnere

Eirik Svangtun
Eirik Svangtun
Assosiert rådgiver

Eirik har en Bachelor i Petroleumsteknologi fra UiS. Han har 40 års erfaring innen olje- og gass industrien i Norge og internasjonalt.

Eirik har hatt stillinger som prosess, reservoar og komplettering ingeniør. Han har hatt ledende stillinger for Reservoar Utvikling, Petroleumsteknologi og Boring & Brønn. Eirik har vært leder i lisenser i Norge og Internasjonalt innen alle faser av feltutvikling. Ved hovedkontoret har han hatt ansvar for ledelse og organisasjons utvikling av tekniske støtte funksjoner innen Petroleumtseknologi og Boring & Brønn. Han har arbeidet med felt i  Norge, USA, England, Azerbaijan, Venezuela og Angola.

Terje Schmidt
Terje Schmidt
Assosiert rådgiver

Terje er utdannet Cand Scient med hovedfag i Kjemi  fra Universitet i Bergen. Han har over 30 års erfaring fra olje og gass. 

Terje har hatt lederstillinger både faglig og innenfor ledelse av personell. Han har jobbet som produksjonsingeniør, petroleumsteknisk sjef, leder for Equnior's konsern dekkende initiativ innen IOR (økt utvinning). Han har jobbet som Sjefingeniør innen produksjonsteknologi med ansvar for teknologi implementering og kvalitetsikring av felt utbygginger før investeringsbeslutning. Terje har også jobbet med business development innen skifergass og andre ukonvensjonelle energi kilder.