Skip to content

Vi ønsker å utfordre det etablerte med nye store tanker

Efab er et uavhengig rådgivningsselskap etablert i 2013 med et bredt sammensatt team av rådgivere og prosjektledere. Vi gir råd i hele kjeden, fra strategi og forretningsutvikling, til anskaffelser og implementering av digitale plattformer og forretningssystemer.

I tillegg til våre tjenester tilbyr vi gjennom Efab Inkubator støtte til selskaper i oppstartsfasen, hvor vi også kan gå inn som investor.

Bred erfaring

Efabs rådgivere har solid kompetanse og erfaring fra en rekke fagområder og bransjer. Flere av våre rådgivere har i tillegg hatt ledende posisjoner i ulike selskaper – noe som sikrer forståelse for situasjoner og beslutninger som ledere står overfor. Vårt bidrag til erfaringsoverføring mellom ulike bransjer gir rom for å tenke store tanker.

Konkurransedyktig næringsliv

Vi er lidenskapelig opptatt av å skape spennende arbeidsplasser som bidrar til et bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv slik at regionen forblir attraktiv for våre barn.

Smartere bruk av informasjons­teknologi vil bli stadig mer sentralt i en bedrifts konkurransekraft og utvikling. Vi har fokus på gode og fremtidsrettede løsninger som gir økt lønnsomhet og bærekraftig vekst for våre kunder.

Vår forretningsmodell er bygget på å skape spennende arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Vi skal ha en flatest mulig verdidrevet organisasjon, hvor medbestemmelse, tillit og samhold er viktigst.

Vårt team

Vår bransjeerfaring:
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Aage Gramstad
Rådgiver
Aage har over 25 års erfaring fra tekniske- og lederstillinger i olje industrien for Equinor og engineeringsselskaper. I tillegg har han jobbet i 15 år med rådgiving og prosjektledelse.
Andre Oaland - rådgiver hos Efab
Andre Oaland
Rådgiver
Andre har mer enn 15 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden nasjonalt og internasjonalt.
Anita Hinley - Efab
Anita J. Hinley 
Rådgiver
Anita har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder i en rekke store selskaper som British Airways, ENGIE, IBM og KPMG før hun begynte som rådgiver og prosjektleder i Efab.
Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Anja har 10 års erfaring som leder og prosjektleder fra ulike bransjer, de siste 6 årene innenfor IT og ERP.
Bente Karin Larsen - Efab
Bente Karin Larsen
Administrasjonsleder
Bente Karin har nærmere 30 års erfaring fra ulike roller innen prosjektadministrasjon og key account management.
Bernt Svihus - Rådgiver - Efab
Bernt Svihus
Rådgiver
Bernt har mer enn 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien, både i Norge og internasjonalt. Han har hatt stillinger på en rekke områder på utførende, rådgivende og ledelsesnivå.
Birthe Boge - rådgiver hos Efab
Birthe Boge
Rådgiver
Birthe har mer enn 20 års erfaring fra olje og gassindustrien, hvor 5 av disse i en ledende stilling i en internasjonal organisasjon.
Eline Bjørnevik - rådgiver - Efab
Eline Bjørnevik 
Rådgiver
Eline er utdannet petroleumsingeniør og har skrevet om hvordan blockchain-teknologi kan benyttes i oljeindustrien.
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Rådgiver
Henrik er daglig leder Efab AS, og en av selskapets grunnlegger. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder.
Jan Sigve Kleppa - Efab
Jan Sigve Kleppa
Rådgiver
Jan Sigve har mer enn 10 års erfaring som rådgiver fra KPMG og IBM. Hans spisskompetanse er i skjæringspunktet mellom forretning og IT.
Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.
Marin Lima - rådgiver hos Efab
Martin Lima
Rådgiver
Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom.
Tonje Tønneberg - rådgiver - Efab
Tonje Rønneberg Skei
Daglig leder
Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun arbeider som rådgiver for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og IT relaterte anskaffelsesprosesser.
Trygve Kvia - rådgiver - Efab
Trygve Kvia
Rådgiver
Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.

styreT

Torill Nag
Styreleder
Birthe Boge - rådgiver hos Efab
Birthe Boge
Styremedlem
Birthe har mer enn 20 års erfaring fra olje og gassindustrien, hvor 5 av disse i en ledende stilling i en internasjonal organisasjon.
Trygve Kvia - rådgiver - Efab
Trygve Kvia
Styremedlem
Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Aage Gramstad
Styremedlem
Aage har over 25 års erfaring fra tekniske- og lederstillinger i olje industrien for Equinor og engineeringsselskaper. I tillegg har han jobbet i 15 år med rådgiving og prosjektledelse.
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Styremedlem
Henrik er daglig leder Efab AS, og en av selskapets grunnlegger. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder.
Marin Lima - rådgiver hos Efab
Martin Lima
Varamedlem
Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom.
0
Engasjerte ansatte
0
Engasjerende tall
0
Engasjerende tall
Interessant prosenttall
Fullført 70%