Et uavhengig rådgivningsselskap med integrert kompetanse på områder avgjørende for vellykket digitalisering

Om Efab

Efab er et uavhengig rådgivingsselskap etablert i 2013. Selskapet ble startet først og fremst for å fokusere på nye mindre oljeselskaper og deres behov for digitalisering og struktur knyttet til teknologi. Efab har i perioden vokst og etablert seg i en rekke bransjer med bistand til digitalisering og implementering av nye prosesser og systemer. Erfaring viser at det er store synergier å hente ved å ha kunnskap om hvordan utfordringer løses i andre bransjer.

Vi bistår med å sette retning, forenkle og realisere gevinster. Det betyr at vi er med gjennom hele prosessen fra etablering av målbilde og veikart for å komme dit, bistår med å implementere tiltak som bidrar til forenkling av prosesser og systemløsninger, som igjen legger grunnlaget for å realisere de gevinster en har tatt mål av oppnå.

Dette medfører ofte behov for anskaffelser og implementering forretningssystemer, og noen ganger også bytte eller utsetting av driftsløsning eller driftspartner. Det kan også være behov for å endre eller etablere nye forretningsmodeller. Vi har utviklet våre egne rammeverk, som oftest basert på anerkjente rammeverk, men tilpasset lokale behov og forhold. Vår holdning er at våre metoder og rammeverk skal være enkle og gi økt effektivitet i forretningsutviklingen for våre kunder, og de skal være tilpasset fremtidens behov. Vi har blant annet egne modeller for

  • Analyser av digitalisering og muligheter for selskaper, herunder analyser og av forretningsmodeller og kundereise
  • Driftsutsetting eller bytte av IT-driftspartnere.
  • Måling av dagens IT driftskostnader
  • Etablering av porteføljestyring, sett i "et digitaliseringsperspektiv"
  • Anskaffelse av CRM / ERP systemer eller samhandlingsløsninger

For å kunne tilby ekspertrådgivere har vi også etablert en forretningsmodell som gir oss tilgang til et dedikert kompetansenettverk som sikrer våre kunder ekspertise innen både fag- og ledelsesdimensjonene. Kompetansenettverket i kombinasjon med våre faste ansatte gjør Efab til et unikt og ledende uavhengig rådgivningsselskap i Rogaland.