Skip to content

Strategisk veikart for digitalisering og ERP-prosjektledelse

Kunde: Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD)

Efab gjennomførte en omfattende kartlegging av selskapets prosesser, IT- løsninger og digital modenhet.
Leveransen ble godt mottatt og ble vurdert som et viktig veikart for å støtte og prioritere utviklingen av selskapets digitale strategi.

Efab hadde også rolle som prosjektleder i ERP-implementering for selskapet.

DSD båt
Foto: DSD

Innovasjon innen sjøfart, reiseliv, mobilitet og helse.

Kontakt oss
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Rådgiver
Henrik Jelsa