Skip to content

Porteføljestyring av digitale initiativer

Kunde: Boliden Odda

Efab har hatt ansvar for porteføljestyring av digitale initiativer i prosjektorganisasjonen, hvor det har blitt etablert leveransemodell med tilhørende rammeverk. Rammeverket legger føringer for digitale initiativer, fra idé til implementering, og skal sikre gode prioriteringer og en transparent prosess som er godt dokumentert. Prinsippene i rammeverket skal sørge for at de digitale initiativene demonstrerer verdi og er knyttet opp mot selskapets forretningsstrategi og definerte fokusområder.

Det overordnede arbeidet skal også bidra til god forankring og involvering av sluttbrukere som er et viktig suksesskriterium for vellykket implementering.

Boliden
Boliden logo
Kontakt oss
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Rådgiver
Aage Gramstad