Skip to content

Kartlegging prosesser og behov

Kunde: Eqon

Efab har levert tjenester for rådgivning og analyse på prosesser og behov.
I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, underlag til anskaffelse av systemstøtte.

Produkt av Eqon AS
Foto: Eqon

Energisparing ved å kombinere sensor data og kunstig intelligens.

Kontakt oss
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Rådgiver
Aage Gramstad