Skip to content

IT-drift, ERP-anskaffelse og -implementering

Kunde: Skjæveland Gruppen

Efab har levert tjenester for rådgivning av anskaffelse og implementering av ny IT-driftsløsning og ERP-system.

I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering, og implementering

Betongrør
Foto: Shutterstock
Skjæveland

Industriselskap og betongvareprodusent i Sandnes, som utvikler og produserer et bredt utvalg betongprodukter.

Kontakt oss
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Rådgiver
Henrik Jelsa