Skip to content

Global bransjeløsning for leverandørkvalifisering

Kunde: Offshore Qualific AS

Efab har i årrekke vært sterkt involvert i videreutvikling og drift av den digitale portalen Magnet JQS og assosierte tjenester. Her har vi bidratt med blant annet prosjektledelse, koordinering og kommunikasjon.

drift prosjektkoordinering Prosjektledelse tjenesteutvikling
oil platforms offshore
Foto: Shutterstock
Offshore Qualific logo

Et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge hvis formål er å tilrettelegge for leverandørkvalifisering og standardiserte revisjonstjenester som fremmer sikker og effektiv drift i energibransjen.

Kontakt oss
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Rådgiver
Aage Gramstad