Skip to content

Global bransjeløsning for leverandørkvalifisering

Kunde: Offshore Qualific AS

Efab har i årrekke vært sterkt involvert i videreutvikling og drift av den digitale portalen Magnet JQS og assosierte tjenester. Her har vi bidratt med blant annet prosjektledelse, koordinering og kommunikasjon.

oil platforms offshore
Foto: Shutterstock
Offshore Qualific logo

Et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge hvis formål er å tilrettelegge for leverandørkvalifisering og standardiserte revisjonstjenester som fremmer sikker og effektiv drift i energibransjen.

Kontakt oss
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Rådgiver
Aage Gramstad