Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Alf I Larsen (AIL)

Efab har levert rådgivning knyttet til anskaffelse og implementering av ERP-system hos AIL.

rullelager
Foto: Shutterstock

AIL er i dag Norges største forhandler av kule- og rullelager og blant de fire største innen skjærende verktøy, i tillegg til reimer, kjeder, koblinger, sagblader, konsulentvirksomhet, service og kurs.

Kontakt oss
Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Rådgiver
Henrik Jelsa