Skip to content

ERP-anskaffelse og -implementering, samt etablering av IT-infrastruktur og driftstjenester

Kunde: Borr Drilling Management AS (Borr Drilling)

Efab leveret rådgivning knyttet til anskaffelse og implementering av nytt ERP-system. I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering, og implementering.

Vi hadde også ansvar for anskaffelse av IT-infrastruktur og driftsavtaler for dette – både onshore i Oslo/Dubai, samt ombord i riggene globalt.

offshore drilling
Foto: Shutterstock
borr drilling logo

Borr Drilling Limited er en internasjonal borekontraktør som eier og driver jack-up borerigger, og leverer tjenester for olje- og gassindustrien globalt.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland