Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Dolphin Drilling

Efab leverer tjenester for rådgivning knyttet til anskaffelse og implementering av nytt ERP-system.

I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering, og implementering.

mann som jobber på oljeplattform
Foto: Shutterstock

Dolphin Drilling (OSE: DDASA; tidligere Fred. Olsen Energy) tilbyr tjenester til offshoreindustrien innen utvikling og produksjon av olje og gass.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland