Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Waterise AS

Efab har levert tjenester for rådgivning av anskaffelse og implementering av nytt ERP-system.

I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering og implementering.

Water
Foto: Shutterstock
Waterise logo

Waterise har utviklet en ny metode for å avsalte sjøvann på en mer effektiv og miljøvennlig måte, ved å bruke norsk undervannsteknologi.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland