Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Solvang

Efab har levert tjenester for rådgivning av anskaffelse og implementering av nytt ERP-system. ​

​I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering og implementering.

DALL·E 2023 red oil tanker in sunset
Foto: Bildet er autogenerert av Efab via DALL·E

Ledende tilbyder av LPG og petrokjemisk tonnasje​.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland