Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Hennig-Olsen Is

Efab leverer tjenester for rådgivning knyttet til  anskaffelse og implementering av nytt ERP-system.

I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering, og  implementering.

iskrem
Foto: Shutterstock
Hennig Olsen logo

Nordens eldste iskremprodusent, kjent for å lage «Kremen av iskrem» siden 1924.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland