Skip to content

ERP – anskaffelse og implementering

Kunde: Bremnes Seashore

Efab har levert tjenester for rådgivning av anskaffelse og implementering av nytt ERP-system.

I dette inngår prosesskartlegging, behovsanalyse, anskaffelse, evaluering, og kontraktsetablering.

I implementeringsprosjektet har vi bistått med prosjektledelse, endringsledelse, løsningsdesign/-QA, testledelse og datamigrering.

oppdrettsanlegg
Foto: Shutterstock
Bremnes Seashore logo

Bremnes Seashore er ein av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks.

Kontakt oss
Silje Bjelland
Rådgiver
Silje Bjelland