Skip to content

Konseptutvikling for realisering av lik tilgang ​til digitale tjenester

Kunde: Digi Rogaland

Efab leverte konseptet «Digi Rogaland ressursplattform» med tydelige roller og oppgaver. Konseptet tilrettelegger for å ta en tydeligere posisjon ovenfor kommunene noe som vil bidra til økt leveransekapasitet gjennom å jobbe sammen med kommunene på en ny måte. Konseptet vil presenteres på nasjonalt nivå​.

En stor takk til Efab for en super prosess som vi lærte mye av. Modellen blir viktig for det videre arbeidet vi skal gjøre.

Rune Hauge
Direktør, Digi Rogaland
DALL·E 2023 Digital
Foto: Bildet er autogenerert av Efab via DALL·E
digi rogaland logo

Digi Rogaland er et samarbeid der kommunene i Rogaland har gått sammen for å sikre at regionens innbyggere skal ha lik tilgang til digitale tjenester, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Kontakt oss
Aage Gramstad - rådgiver - Efab
Rådgiver
Aage Gramstad