Lene Larsen

Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.

Continue reading

Trygve Kvia

Trygve Kvia - rådgiver - Efab

Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.

Continue reading