Skip to content

Ta kontakt, så kan vi tenke store tanker sammen

Kontaktpersoner


Ledelse og administrasjon

Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Daglig leder
Henrik er daglig leder Efab AS, og en av selskapets grunnlegger. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder.
Bente Karin Larsen - Efab
Bente Karin Larsen
Administrasjonsleder
Bente Karin har nærmere 30 års erfaring fra ulike roller innen prosjektadministrasjon og key account management.

Forretningsutvikling og digitalisering

Frank Blaker - Rådgiver - Efab
Frank Blaker
Rådgiver
Frank har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i olje og gassindustrien. De siste 15 årene har han jobbet med såkorn- og venture-investeringer, både som grunder, investor og forvalter. Frank har en bred erfaring både fra strategisk og operasjonelt nivå.

Anskaffelse og implementering

Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.

Prosjekt- og endringsledelse

Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Anja har 10 års erfaring som leder og prosjektleder fra ulike bransjer, de siste 6 årene innenfor IT og ERP.

Inkubator

Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Daglig leder
Henrik er daglig leder Efab AS, og en av selskapets grunnlegger. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder.