Skip to content

Ta kontakt, så kan vi tenke store tanker sammen

Kontaktpersoner


Ledelse og administrasjon

Tonje Tønneberg - rådgiver - Efab
Tonje Rønneberg Skei
Daglig leder
Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun arbeider som rådgiver for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og IT relaterte anskaffelsesprosesser.
Bente Karin Larsen - Efab
Bente Karin Larsen
Administrasjonsleder
Bente Karin har nærmere 30 års erfaring fra ulike roller innen prosjektadministrasjon og key account management.

Forretningsutvikling og digitalisering

Frank Blaker - Rådgiver - Efab
Frank Blaker
Rådgiver
Frank har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i olje og gassindustrien. De siste 15 årene har han jobbet med såkorn- og venture-investeringer, både som grunder, investor og forvalter. Frank har en bred erfaring både fra strategisk og operasjonelt nivå.

Anskaffelse og implementering

Lene Larsen - Efab
Lene Larsen
Rådgiver
Lene har 12 års erfaring med ERP implementeringer i ulike roller, 5 av disse årene i lederrolle. Hun har lang erfaring med å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.

Prosjekt- og endringsledelse

Anja Taksdal - rådgiver - Efab
Anja B. Taksdal 
Rådgiver
Anja har 10 års erfaring som leder og prosjektleder fra ulike bransjer, de siste 6 årene innenfor IT og ERP.

Inkubator

Henrik Jelsa - daglig leder i Efab
Henrik Jelsa
Rådgiver
Henrik er daglig leder Efab AS, og en av selskapets grunnlegger. Han har over 20 års erfaring med ledelse og forretningsutvikling fra ulike bransjer og fagområder.