Rådgivning innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Bred forretningskompetanse

Efab utfører prosjektledelse og rådgivningsoppdrag i mange bransjer. Erfaring viser at det er store synergier å hente ved å ha kunnskap om hvordan utfordringer løses i ulike typer virksomhet. For olje og energi-bransjen har vi som supplement til våre fast ansatte knyttet til oss en gruppe med bransjespesifikk ekspertise. Disse har omfattende erfaring med bore-, produksjon-, vedlikehold- og utbyggingsutfordringer. 

Våre olje og energi-rådgivere har høy grad av tilgjengelighet og kan bistå både enkeltvis og som team for å utføre studier, uavhengig verifikasjonsarbeid, og teknisk/kommersiell rådgivning. Disse tjenestene er i hovedsak rettet mot;

  • Offentlig virksomhet innen olje og energi
  • Olje og oljeservice selskaper
  • Bank, finans og investeringsselskaper