Skip to content

Ønsker du å bli en av oss?

Vi er i vekst og er stadig på jakt etter dyktige kollegaer. For oss er menneskene det aller viktigste, og vi ønsker alltid å komme i kontakt med personer som deler våre verdier.

Verdibasert organisasjon

Vi ønsker at flinke folk skal lykkes og få tatt ut sitt potensiale. Vi har derfor bygget en flat og verdibasert organisasjon med stor grad av autonomi og fellesskapsfølelse.

Efab-familien

Vi skal kjenne våre kolleger og deres familier. Derfor har vi bygget et miljø hvor vi har turer og sosiale sammenkomster med våre respektive. Hos oss knyttes vennskap og relasjoner for fremtiden.

Kompensasjons­ordning

Vi har kompensasjonsordninger som støtter opp om langvarige ansettelsesforhold. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger for at vi skal kunne ha det godt også etter at vi avslutter et godt arbeidsliv. 

 I tillegg har vi en kompensasjonsordning knyttet til bedriftens resultat. Denne skal virke motiverende og oppleves rettferdig. Vi har derfor laget en ordning hvor fellesskapet skal stå først. Alle er viktige for resultatet, og når vi lykkes skal alle nyte godt av felles resultater. 

Brenner du for smart bruk av teknologi og kunne tenke deg å bli en del av en lettbeint flat organisasjon i vekst, hvor beslutningsveiene er korte og påvirkningskraften er stor?  

Ikke nøl med å ta kontakt!

Efab skal være en slik bedrift som fortjener at førsteklasses medarbeidere velger å være her i år etter år, og at våre kunder velger oss igjen og igjen.