Et uavhengig rådgivingsselskap
som bidrar til å sette retning,
forenkle og realisere

Olje og Energi

Ekspertkompetanse i hele verdikjeden

Efab har knyttet til seg rådgivere med ekspertise innen olje og energi. Dette omfatter teknologi- og kommersiell ledelse, samt fagspesialister i hele verdikjeden fra tidligfase, produksjonsfasen og nedstengning. Vi har erfaring med bore-, produksjon-, vedlikehold- og utbyggingsutfordringer. 

Rådgiverne har høy grad av tilgjengelighet og kan bistå både som enkeltrådgiverne og i team hvor de kreves spesifikk domenekompetanse. Dette kan bidra til å redusere kostnader, samtidig som faglig kvalitet på leveranser ivaretas.

Vi utfører studier, uavhengig verifikasjonsarbeid, og teknisk/kommersiell rådgivning

Tjenestene er spisset mot følgende segmenter,
  • Offentlig virksomhet innen olje og energi
  • Olje og oljeservice selskaper
  • Bank, finans og investeringsselskaper

John Pickard
John Pickard
Rådgiver

John har en mastergrad i geologi fra Oxford University. Han har over 40 års erfaring fra tekniske og lederstillinger i olje- og gassindustrien med BP, Canamens og Explora Petroleum.

Fokus for Johns arbeid har hovedsaklig vært på arealtilgang, leting, avgrensning av funn, og feltutbygging. 

Eirik Svangtun
Eirik Svangtun
Rådgiver

Eirik har en Bachelor i Petroleumsteknologi fra UiS. Han har 40 års erfaring innen olje- og gass industrien i Norge og internasjonalt.

Eirik har hatt stillinger som prosess, reservoar og komplettering ingeniør. Han har hatt ledende stillinger for Reservoar Utvikling, Petroleumsteknologi og Boring & Brønn. Eirik har vært leder i lisenser i Norge og Internasjonalt innen alle faser av feltutvikling. Ved hovedkontoret har han hatt ansvar for ledelse og organisasjons utvikling av tekniske støtte funksjoner innen Petroleumtseknologi og Boring & Brønn. Han har arbeidet med felt i  Norge, USA, England, Azerbaijan, Venezuela og Angola.

Terje Schmidt
Terje Schmidt
Rådgiver

Terje er utdannet Cand Scient med hovedfag i Kjemi  fra Universitet i Bergen. Han har over 30 års erfaring fra olje og gass. 

Terje har hatt lederstillinger både faglig og innenfor ledelse av personell. Han har jobbet som produksjons ingeniør, petroleumsteknisk sjef, leder for Statoil's konsern dekkende initiativ innen IOR (økt utvinning). Han har jobbet som Sjefingeniør innen produksjonsteknologi med ansvar for teknologi implementering og kvalitetsikring av felt utbygginger før investeringsbeslutning. Terje har også jobbet med business development innen shale og andre ukonvensjonelle energi kilder.

Bernt Svihus
Bernt Svihus
Rådgiver

Bernt er utdannet sivilingeniør (Marin Teknologi) fra NTNU, Trondheim og MBA studier ved Henley Management College, London. Han har mer enn 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien (Shell, Petoro og Maersk Oil), både i Norge og internasjonalt.

Bernt har hatt stillinger på en rekke områder på utførende, rådgivende og ledelsesnivå. De siste 15 årene innen strategi og portefølje, virksomhetsstyring, Joint Venture ledelse, forretningsutvikling og kommersielle prosesser og forhandlinger.

Aage Gramstad
Aage Gramstad
Rådgiver

Aage har en bachelor i Elkraft ved Universitetet i Stavanger og en master i Business Administration fra BI/Washington State University. Han har over 20 års erfaring fra teknisk- og lederstillinger i olje- og gassindustrien i engineeringselskaper og Statoil.

Han har jobbet med engineering oppgaver knyttet både til nybygg og modifikasjoner på eksisterende anlegg samt prosjektledelse og kontrakt og porteføljestyringsledelse. Aage har også jobbet i en årrekke med Digitaliseringsprosjekter for en lang rekke selskaper og bransjer.

Svein Larsen
Svein Larsen
Rådgiver

Svein er utdannet sivilingeniør i maskinfag og har i tillegg utdannet seg innnen Computer Science og Business Administration. Han har en særdeles lang og variert bakgrunn fra olje- og gassindustrien.

Etter flere år innenfor drift, operasjon og bygging av skip og boreløsninger, har Svein de siste 15 årene vært aktiv rådgiver og pådriver innenfor risikobasert designarbeid samt boring og brønnarbeider. Kunnskapen fra praktisk service og drift har blitt benyttet i vurderinger og anbefalinger med tanke på brønnvedlikehold og ikke minst vurderinger knyttet til levetidsforlengelse og haleproduksjon av modne felt.

Torbjørn Darre
Torbjørn Darre
Rådgiver

Torbjørn er utdannet sivilingeniør ved Heriot Watt University. Han har siden begynnelsen på åttitallet jobbet for BP både i Norge og internasjonalt i ulike tekniske- lederstillinger.

Torbjørn er reservoar ingeniør med god kunnskap og forståelse for andre undergrunndisipliner. Han har erfaring fra både utførende og lederroller og har jobbet i operatørselskaper og lisenshaverselskap. Torbjørn har jobbet med ulike oppgaver i alle faser av feltutbygging fra konsept studier til avvikling av fasiliteter fra en undergrunns vinkel.

Jørn Haugvaldstad
Jørn Haugvaldstad
Rådgiver

Jørn har variert utdannelse med master i Global Management fra University of Salford og mekanisk og maritim ingeniørutdannelse. Han er en erfaren leder av offshore teknologibedrifter og prosjekter med totalt mer enn 35 års variert erfaring hovedsakelig relatert til Olje og Gass industrien i Norge og internasjonalt.

Hovedtyngden av erfaringen kommer fra prosjektering av utbygginger til havs med tilhørende marine aktiviteter og transportløsninger. Jørn har også ledet drifts og modifikasjons aktiviteter på plattform og havbunns lokaliserte fasiliteter.

Asbjørn Tansø
Asbjørn Tansø
Rådgiver

Asbjørn er ingeniørutdannet i kjemi og har en mastergrad i Applied Control Theory. Han har 43 års erfaring innenfor utvinning av olje og gass.

Asbjørn startet som boreingeniør og ble senere boremanager. Han arbeidet deretter som Reservoaringeniør etterfulgt av deltagelse i Amocos forskning for å vurdere og teste ut reservoarreserve forbedringsmuligheter/ forståelse og komplementering av brønner og CO2 forskning. Asbjørn har jobbet med med planlegging, utforming av utbyggningsalternativer og gjennomføring av slike utbyggninger og avsluttningsplanlegging. I tillegg har han erfaring med drift av anlegg og forretningsvurderinger.

Rune Hansen
Rune Hansen
Rådgiver

Rune er har en mastergrad i petroleumsengineering ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim

Han har jobbet med Petroleumsteknologi innen offshore drift, prosjektutvikling og felt ledelse. Rune har lang erfaring fra nordsjøen og har også jobbet mange år internasjonalt i omårder som Azerbaijan, Midtøsten, Russland, UK og flere andre.

Les Smith
Les Smith
Rådgiver

Les har en bachelor i geologi fra Cardiff University og en mastergrad i reservoarevaluering og ledelse fra Heriot-Watt University. Han har mer enn 30 års erfaring innen olje og gass industrien og er en autoritet innen teknisk og kommersiell evaluering av olje og gass prosjekter.

Hans bakgrunn innen teknisk og kommersiell rådgivning dekker ett bredt spekter av multi-disipline prosjektområder med prosjekt erfaring som inkluderer verdsettelse og evaluering av ulike investering, vurdering av prospekter for lete og utvinning, og vurdering av komplette feltutviklingsprosjekter.

Serifiseringer


Efab er kvalifisert i Achilles JQS (ID: 60026) som godkjent leverandør til olje- og gassnæringen i Norge og Danmark. Dette er en bekreftelse på at våre tjenester møter de internasjonale kvalitetskravene til informasjonsforvalting og risikostyring av innkjøpsprosessen satt av Achilles Felles Kvalifikasjonsordning.