Et uavhengig rådgivingsselskap
som bidrar til å sette retning,
forenkle og realisere

Rådgivere

Anita J. Hinley
Anita J. Hinley

BA Hons, Management Science, University of Strathclyde, Skottland

Anita har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder i en rekke store selskaper som British Airways, ENGIE (GDF Suez E&P Norge), IBM og KPMG før hun begynte som rådgiver og prosjektleder i Efab. Bred erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi i en rekke industrier. 

Trine J. Stokkedal
Trine J. Stokkedal

Høgskolekandidat i Informatikk, Høgskolen i Østfold

Trine har 15 år innen IT tjenesteleveranse, med hovedfokus på drift, forvaltning og kvalitet. Hennes kjernekompetanse er ITIL Service Management; implementering, rådgiving, systemstøtte og kontinuerlig forbedring.

Tonje R. Skei
Tonje R. Skei

M.Bus, Griffith University, Australia. B.Sc Internasjonal Markedsføring og Ledelse, Fudan University, Shanghai og BI Stavanger. Diploma IT Project Management, Skema Business School, Paris.

Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun har hatt roller som prosjektleder for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og anskaffelsesprosesser. Hennes faginteresser er innenfor prosjektledelse, prosess- & endringsledelse samt kommunikasjon og samhandling.

            Martin            Lima
Martin Lima

BSc (Hons), Information Systems, Brunel University, UK. BA økonomi, UiS

Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom. Hans kjernekompetanse er innføring og anskaffelse av forretningssystemer, og han har lang erfaring med prosjekt og programledelse.

Andre Oaland
Andre Oaland

M.Sc International Management (CEMS), HKUST Business School, Hong Kong & Ivey Business School, Canada. B.A Asian Studies & B.Sc Business, La Trobe University, Australia.

Andre har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, spesielt innenfor prosjektledelse, samt design- og optimalisering av prosesser.


John Berg
John Berg

Master i Ledelse fra BI, og Bachelor i Statsvitenskap, UiO

John har over 10 års erfaring med forretningsutvikling, og har vært med å bygge opp konsepter fra bunnen av, til vellykkede forretningsenheter. Hans kompetanse er først og fremst innen forretningsmodellering med å bistå kunder med å kartlegge og tallfeste forretningsmuligheter, samt levere beslutningsgrunnlag for ledere og styre.

Jan Sigve Kleppa
Jan Sigve Kleppa

M.Sc, Industrial Econmics, B.Sc, Information Technology, UiS

Jan Sigve har mer enn 10 års erfaring som rådgiver fra KPMG og IBM. Hans spisskompetanse er i skjæringspunktet mellom forretning og IT og han har jobbet mye med kravspesifisering, prosesskartlegging- og design, konseptutvikling og prosjektledelse.

  

Tor Olav Schibevaag
Tor Olav Schibevaag

Siviløkonom i Finans og Kunnskapsledelse fra Nord Universitetet og Handelshøyskolen BI

Tor Olav har mer enn 15 års ledererfaring globalt og lokalt innenfor olje, energi, service og IT på executive nivå med stillinger i Hoover Ferguson, eDrilling, Flux Group, Euro Offshore og Microsoft med et bredt spenn i ansvarsområder som finans, økonomi, utleie, salg, produksjon, logistikk, software, partnerprogrammer, vedlikehold og M&A.

Fokus for Tor Olavs arbeid har i hovedsak vært ledelse, forretningsutvikling, strategi og digitalisering.

Ole Kristian Risa
Ole Kristian Risa

Endringsledelse, BI. Administrasjon & Ledelse, UiS

Ole Kristian har 20 års erfaring fra IT-bransjen, fra både nasjonale og internasjonale IT selskaper. Han har jobbet 11 år som teknisk konsulent og har i de siste 9 årene hatt roller innenfor rådgiving, salg og ledelse. Han er opptatt av å optimalisere forretningsstrategier og prosesser ved bruk at teknologi, og har spesielt god erfaring med strategisk IT og outsourcing mot flere segmenter. Ole Kristian har også hatt ansvar for utvikling av flere IT konsepter.

Kåre Veland
Kåre Veland

Sertifisert IT-revisor (CISA) og sertifisert Information Security Manager (CISM).

Kåre har over 40 års erfaring med IT og informasjonssikkerhet, herunder 7 år som fagleder i Statoil innen IT-arkitektur og IT-integrasjon. Han har omfattende praktisk erfaring med applikasjonsutvikling, operativsystemer, systemprogrammering, databasemodellering og -administrasjon, systemintegrasjon, applikasjonsarkitektur, semantisk teknologi, cognitive computing og kursledelse.

Henning Veland
Henning Veland

Sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgrad i risikostyring, Universitetet i Stavanger.

Henning har mer enn 10 års erfaring som rådgiver innen risikostyring og informasjonssikkerhet. Han har utstrakt erfaring med å anvende sin fagkunnskap i forbindelse med prosjektledelse, implementering av ledelsessystemer, revisjon, forskning og utvikling, og utvikling av metoder og verktøy. Henning er en erfaren informasjonsformidler, blant annet som kursholder og gjesteforeleser på NTNU og Universitetet i Stavanger.

Christine Lervik
Christine Lervik

Siviløkonom med spesialisering i risikostyring fra Universitetet i Stavanger.

Christine har flere års erfaring som konsulent innen risikostyring, personvern og informasjonssikkerhet. Hun har også over 10 års erfaring med styring og videreutvikling av prosesser og systemer innen økonomi, administrasjon og HR.

Eline Bjørnevik
Eline Bjørnevik

Eline er utdannet petroleumsingeniør fra Universitetet i Stavanger.

Ellen Marie Haarr
Ellen Marie Haarr

Sivilingeniør i Industriell økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Ellen Marie er styremedlem i Efab. Hun jobber til daglig i A/S Norske Shell som rådgiver for administrerende direktør. Ellen Marie har vært i Shell i ulike kommersielle roller siden 2013. Hun har også konsulentbakgrunn fra the Boston Consulting Group (BCG) hvor hun støttet et variert spekter av strategiske prosjekter, hovedsakelig innenfor energisektoren.

Trygve Kvia
Trygve Kvia

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Anskaffelse og innføring av forretningssystemer er hans kjernekompetanse, men han har også jobbet mye med prosessforbedring, økonomistyring, rapportering og internkontroll. Trygve har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor Offshore Drilling og Telecom

Aage Gramstad
Aage Gramstad

MBA, Washington State University/BI Stavanger. B.Sc Elektroingeniør, UIS

Aage har i 25 år hatt lederroller fordelt på prosjekter innen olje- og gassinstallasjoner, ERP virksomhetsstyring, og flere år i Statoil fordelt på TPD (Teknologi, Prosjekter og Boring) og GBS (Global Forretningsstøtte).

Rune Espedal
Rune Espedal

Sivilingeniør fra NTNU

Rune har over 30 år ledererfaring fra Statoil, blant annet som CIO og i ulike konsernfunksjoner. Han var også Viseadministrerende i OLF (Norsk Olje og Gass). Rune er styreleder i Efab.

Henrik Jelsa
Henrik Jelsa
Daglig leder

Henrik er daglig leder i Efab. Han har over 20 års erfaring med ledelse og prosjektledelse i forbindelse med systeminnføringer fra en rekke bransjer og fagområder.