Skip to content

Emne: Value realization

Here you will find articles, pages and/or advisors associated with the topic you clicked on.

Andre Oaland

Andre har mer enn 15 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden nasjonalt og internasjonalt.
Topics: