Skip to content

Emne: management consulting

Here you will find articles, pages and/or advisors associated with the topic you clicked on.

Boliden
Efab har hatt ansvar for porteføljestyring av digitale initiativer i prosjektorganisasjonen, hvor det har blitt etablert leveransemodell med tilhørende rammeverk.
Efab leverte tjenester for rådgivning knyttet til gjennomgang og avklaringer for IT-driftskontrakt.
Uavhengig rådgivning og grundig planlegging var avgjørende for å ta de riktige valgene hos Boliden.