Skip to content

Frank Blaker

Rådgiver
Sivilingeniør, elektrokjemi & materialteknologi, Norges Tekniske Høgskole (NTH). Master in Technology Management, MIT Sloan Business School, Boston

Frank har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i olje og gassindustrien. De siste 15 årene har han jobbet med såkorn- og venture-investeringer, både som grunder, investor og forvalter. Frank har en bred erfaring både fra strategisk og operasjonelt nivå.