Skip to content

Christine Lervik

Rådgiver
Siviløkonom med spesialisering i risikostyring fra UiS.

Christine har over 10 års erfaring med styring og videreutvikling av prosesser og systemer innen økonomi, administrasjon og HR, i tillegg til flere års erfaring som konsulent innen risikostyring. Christine jobber i skjæringspunktet mellom strategi og risikostyring, hvor hun jobber med å øke verdien for selskapers interessehavere i transformasjonsprosjekter som digitalisering, kommersialisering, M&A og andre endrings- og utviklingsprosjekter.