Rådgivere innen forretningsutvikling og digital transformasjon

Digitalisering og omstillingsbehov

Digitalisering er mer enn bare teknologi!

All forretningsutvikling innebærer i dag ny eller endret bruk av teknologi. Teknologien påvirker forretningsmodeller, prosesser og organisasjon. 

Efab hjelper kunder i flere bransjer med alle aspekter ved digitalisering. Vi har utviklet egne rammeverk basert på anerkjente metoder og modeller, og forenklet disse til lokale forhold og bedriftsstørrelse. 

Noen eksempler på hva vi har hjulpet kunder med:

  • Analyse av risiko og muligheter
  • Evaluering av markeder og forretningsmodeller 
  • Bistand til etablering av nye selskaper
  • Forenkling av prosesser, rutiner og systemporteføljer
  • Driftsutsetting eller bytte av IT-driftspartnere
  • Ledelse av prosjekter og prosjektporteføljer
  • Valg, anskaffelser og implementeringer av systemer og prosesser
  • Organisasjon- og lederutvikling