Skip to content
Digital nåtid

IT-strategi i en digital tidsalder?

«IT-strategi» er et begrep som har vært aktuelt i en årrekke, og som de fleste bedrifter alltid har hatt et mer eller mindre bevisst forhold til. Vi lever nå i en verden og tidalder som blir stadig mer digitalisert, og hvor den teknologiske utviklingen i rivende fart skaper både muligheter og utfordringer som påvirker oss alle. Hvordan påvirker disse endringene strategiarbeid og den tradisjonelle IT-strategien innad i bedrifter, og er IT-strategi i det hele fortsatt relevant i en digital tidsalder?

Tradisjonell IT-strategi

Den tradisjonelle måten å tilnærme seg IT-strategi er å ta utgangspunkt i forretningsstrategien, som videre kan brytes ned i en IT-strategi eller digital strategi. Denne nedbrytningen sier noe om hvordan IT og teknologi kan brukes som virkemidler for å realisere forretningsstrategien, inkludert prioriteringer og veikart. Det defineres initiativer, som kan være anskaffelser, implementeringer av nye løsninger, reforhandling av kontrakter, digital kompetanseheving i organisasjonen osv. Med en slik tilnærming kan man si at IT-strategi er et teknisk svar på et forretningsmessig spørsmål, nemlig;

«Hvordan kan IT bidra til å realisere forretningsstrategien?» 


Digital strategi

Det er mye godt og riktig i den tradisjonelle tilnærmingen til IT-strategi, også i dag, men den har noen mangler. Den tradisjonellle tilnærmingen ivaretar ikke nødvendigvis viktigheten av det å identifisere hvordan digitale verktøy og moderne teknologi kan muliggjøre nye forretningsmodeller, tjenester, markeder, konkurransefortrinn og så videre. I en digital tidsalder er dette et vesentlig aspekt. I stedet for den tradisjonelle tilnærmingen er det derfor viktig at strategiarbeidet inkluderer dette perspektivet, på en slik måte at forretningen i strategiprosessen må svare på et digitalt spørsmål, nemlig;

«Hvordan skal forretningen utvikle seg og overleve i en stadig mer digital verden?»

Resultatet av et strategiarbeid med dette perspektivet blir en digital forretningsstrategi, som er en plan for hvordan virksomheten skal nå sine forretningsmål, inkludert planen for hvordan digitale verktøy og teknologi skal muliggjøre nye forretningsmodeller, produkter, samarbeidsformer, og så videre. Deretter defineres strategiske initiativer som skal realisere den digitale forretningsstrategien.  


Oppsummert

IT-strategi i en digital tidsalder fjerner ikke behovet for å bryte ned strategi til gjennomførbare initiativer som både støtter opp om, og som i større grad muliggjør realisering av strategien. I så måte er den tradisjonelle tankegangen fortsatt relevant. Vi mener imidlertid at den digitale innfallsvinkelen til strategiarbeidet, i mye større grad, sikrer at mulighetsrommet som ligger i teknologi og digitalisering blir identifisert og innlemmet i selskapets digitale forretningsstrategi. I en digital tidsalder er dette en dyd av nødvendighet.  


Har dere lyst å høre mer om våre tanker på området, eller ønsker dere en uforpliktende prat om tematikken, ta kontakt her.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ønsker du å høre mer fra oss?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon fra oss.