Skip to content

Tar posisjon i den industrielle digitaliseringen

Introduksjon av case

Boliden Odda AS (www.boliden.no) er en produsent av metallisk sink på Eitrheimsneset i Odda hvor det har pågått utvinning av sink og andre mineraler siden 1924.

I 2021 vedtok eier (Boliden Mineral AB) at smelteverket skulle ta sikte på å oppnå en betydelig økning i produksjonskapasitet (fra 200.000 tonn til 350.000 tonn) gjennom å iverksette en utbygging budsjettert til 7 milliarder kroner som er tenkt utført i perioden 2022 til 2024. Utbyggingen vil medføre en modernisering av smelteverket med både kostnadseffektive og miljømessige forbedringer.

Efab og Bouvet (www.bouvet.no) er valgt til å bistå Boliden med programstyring- og rådgivning knyttet til digitale leveranser i prosjektet Green Zinc Odda 4.0 (GZO4.0)

Prosjektet har til hensikt å øke smelteverkets produksjon og samtidig levere verdens mest miljøvennlige og energieffektive produksjonsanlegg for sink.
Prosjektet er kostnadsberegnet til 7 milliarder kroner og vil inkludere områder innen digitalisering som;

  • Digital infrastruktur (Industri 4.0)
  • Avansert utstyrsovervåking (AAC)
  • Avansert prosesskontroll (APC)
  • Energistyring (EMS)
  • Sanntidsanalyse og rapportering for beslutningsstøtte til produksjon
  • Avansert data- og statistiske analyser
  • Menneske-maskin-grensesnitt (HMI)

Leverer en unik sammensetning av kompetanse

Leveransen av programstyring og rådgivning er tilbudt som et «PMO for digitale leveranser». Det unike med denne leveransen er at Efab og Bouvet leverer både styring- og rådgivningskompetanse i et bredt kryssfunksjonelt team, som dekker alle dimensjonene som er kritiske i digitale leveranser. Dette innebærer at Efab og Bouvet bistår Bolidens ingeniørdisipliner med anskaffelse- og pakkeoppfølging, samt rådgivning, prosjektstøtte- og styring med kompetanse knyttet til industriell digitalisering.

Teamet fra Efab og Bouvet med Bjørn Hovland Børve Bolidens disiplinansvarlige for digitalisering i GZO4.0.
(Fra venstre Aage Gramstad, Henrik Jelsa, Bjørn Hovland Børve, Bernt Svihus, Per Ivar Nerseth, Ivar Kornbrekk, Eirik Wik Haug og Svein Olav Hegerland)

Sikrer en optimal industriell digital arkitektur

Vår oppgave er å sikre høy kvalitet på digital kravspesifikasjon, tett oppfølging og bistand til tekniske avklaringer for et stort antall kontraktører-, leverandører- og innkjøpspakker, samt sikre at alt henger sammen og skaper en optimal industriell digital arkitektur.

Vi gleder oss til å samarbeide med hverandre og Boliden i det som må være et av Norges mest interessante prosjekter for bærekraftig industriell digitalisering

Les mer om Boliden og deres prosjekt her Odda expansion – Boliden

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ønsker du å høre mer fra oss?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon fra oss.