Skip to content
ledernettverk

Leder­nettverket: Forretnings­muligheter i ny teknologi

Forretningsverdenen er i stadig endring og bruk av ny teknologi er en nødvendig driver for å sikre at bedriften utvikles og forblir konkurransedyktig. Denne teknologien kan og bør støtte bærekraftig utvikling gjennom å forbedre, fornye og skape nye forretningsmuligheter og forretningsmodeller.

Forretningsmuligheter i ny teknologi er et nettverks-program for ledere og nøkkelpersoner i bedrifter. Gjennom lettfattelige presentasjoner fra eksperter og praktiske diskusjoner i nettverket får deltakerne innsikt i hva som kan være verdiskapende for sin bedrift.

Målgrupper

Programmet krever ingen inngående IT-kunnskaper og er rettet mot aktive eiere, daglige ledere, forretningsutviklere og andre nøkkelpersoner innen SMB segmentet. For å gjøre nettverket mest mulig relevant for deltakerne etablerer vi to parallelle grupper. Den ene består av produksjon- og logistikk bedrifter, mens den andre gruppen er for handel- og tjenesteytende bedrifter.

Metodikk

Programmet har som mål å tilføre ny kunnskap ved hjelp av Efabs rådgivere og andre eksperter. Efab fasiliterer erfaringsutveksling basert på temaet deltakerne har fått presentert samt egne erfaringer.

Sosial ramme

Vår erfaring er at slike nettverks-program skaper stor energi og gode relasjoner mellom deltakerne. Det er derfor viktig å ha en uformell form og god sosial ramme slik at gruppen kjenner en trygghet for å dele tanker og ideer uten at det vil misbrukes av nettverket.

Innhold og tematikk

Teknologi er i kontinuerlig endring. Dette gjør at temaet aldri kan anses som ferdig eller at en
blir utlært. I dette ligger det nye muligheter som kan anvendes til noe spennende og lønnsomt i egen virksomhet.

Temaer

Introduksjon og bli kjent

Fokus i første møte er å bygge en god sosial ramme og bli bedre kjent. I tillegg vil deltakerne få hjelp til å vurdere egen bedrifts forutsetninger for å ta i bruk ny teknologi.

Tech-trender

Vi vil gjennomgå spennende trender hvor vi blant annet diskuterer 5G, SoMe, moderne ERP, Cloud, Cyber security, Big Data og bærekraft/taksonomi.

Roboter og automatisering

Roboten som tar jobbene du ikke vil eller bør gjøre selv. Vi vil se på hvordan man kan komme i gang med automatisering og diskutere mulige områder for å benytte roboter og automatisering i deltakernes selskaper.

AI og ML (kunstig intelligens og maskinlæring)

Er dette noe for «vanlige» bedrifter, og hva kan man få til? Igjennom eksempler og presentasjoner får vi grunnlag til å diskutere hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan gi konkurransefortrinn.

IoT (Internet of Things)

Tingenes internett. Vi har hørt om muligheter som sensorer kan gi for å skape smarte løsninger. Hvordan brukes dette i dag og hvordan kan vi utnytte denne teknologien?

VR og AR

Vi har sett VR (Virtual Reality) briller som benyttes i både underholdning og oppgaver i forretningslivet. Med AR (Augmented Reality) erstatter man ikke alle synsinntrykk, men utvider disse med digitalt tilleggsinnhold.

Datafangst og utnyttelse

Verdien i data er åpenbar for selskaper som Facebook og andre sosiale media. De tjener grovt på å selge sine innsikter om oss. Har vi interessante data i egen bedrift og hvordan kan vi utnytte dem til å skape verdi?

Blockhain

Hva vil blokkjede-teknologi bety for norske bedrifter? Mest kjent er kanskje krypto valuta som Bitcoin, men det er mange interessante bruksområder der dette kan bli en interessant teknologi. Hvor kan dette være?

Innovasjonsstrategi

Hvordan «kickstarte» innovasjonsevnen i en bedrift? Vi ser at teknologi kan gi nye forretnings-modeller og verdikjeder. Det forutsetter en god innovasjonsstrategi for å lykkes i dette arbeidet.

SoMe og digital markedsføring

Reklame, salg og markedsføring er revolusjonert med sosiale media. Det er ikke lenger krav om store budsjetter for å lykkes med å bygge merkevare og salg.
Vi ser på hvordan SoMe kan benyttes i ditt selskap.


Programoppstart og gjennomføring

  • Oppstart februar 2022
  • 6 samlinger (det vil bli ca. 3-4 uker mellom hver samling)
  • Tidspunkt for den enkelte samling er tenkt å være kl. 13.00 – 16.30
  • Samlingene vil gjennomføres i lokaler på FOMO Works (Forus) eller som bedriftsbesøk hos den enkelte deltaker der det måtte være naturlig
  • Pris pr. deltaker kr 15.000, – (eks mva.) for alle seks samlingene inkl. forfriskninger
  • Programmet og datoer bekreftes til påmeldte 11. februar 2022

Påmelding

Ta kontakt med nettverksleder Rune Våge på mob. +47 916 19 891 eller send en e-post til
for påmelding eller mer kursinformasjon. Eventuelt bruk påmeldingskjemaet vårt her.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ønsker du å høre mer fra oss?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon fra oss.