Skip to content
Birthe Boge - rådgiver hos Efab
Birthe Boge - rådgiver hos Efab

Birthes (for)enkle(de) forklaring på hvordan man digitaliserer en virksomhet

Tydelig mål og visjon

Man må vite hva man vil oppnå og hvorfor man skal gjøre det. Derfor må man kommunisere tydelige mål og visjon med resten av organisasjonen. En strategi for den digitale transformasjonen må utarbeides, og kommuniseres i virksomheten slik at man snakker det samme «språket». Denne artikkelen kan være et innspill og hjelp til strategiarbeidet.

Digitalisering handler ikke om teknologi men om mennesker, organisasjon og ledelse.

Vellykket digital transformasjon i et nøtteskall:

Hva er det man digitaliserer? Hva trenger man kunnskap om for å bidra på den digitale reisen og hvordan gjør man det?

Det er tre dimensjonen å jobbe med når man skal gjennomføre en digital transformasjon. Virksomheter bruker digital teknologi til å:

  • Forbedre kundeopplevelsen
  • Effektiviserer operasjonelle prosesser
  • Transformere forretningsmodellen, hvordan verdier blir skapt i virksomheten.

Lederkompetanse spiller en nøkkelrolle, og det er viktig at man bruker tid på strategi og er bevist metoden man skal bruke for å gjennomføre transformasjonen.

Forbedret kundeopplevelse:

I denne dimensjonen må man bruke ressurser på økt kundeforståelse. Gjøre en god analyse av behovet til kunden og involvere kunden i utviklingsprosessen. Kunden må ha en god opplevelse når hun bruker produktet eller tjenesten. Automatiser kundeprosessene og design prosessen med tanke på kundeopplevelsen. Slutt å fokuser på hva dine produkter og tjenester gjør, ha heller fokuset rettet mot hvilke «jobb» kunden vil at produktet skal gjøre for seg. (https://www.christenseninstitute.org/key-concepts/jobs-to-be-done/) Identifiser alle kontaktpunktene med kunden, optimaliser og sikre flyt i kundeprosessen. Kunden skal ikke måtte legge inn samme informasjon flere steder for eksempel.

Effektiviser operasjonelle prosesser:

Automatiser operasjonelle prosesser, her kan man benytte metoder som Lean for å effektivisere prosessene, eller bruke sunn fornuft. Når prosessene er optimalisert er det viktig å ha teknologi og IT systemer som støtter opp under de optimaliserte prosessene. Da er skreddersøm løsningen, utvikling av nye IT løsninger har blitt mye enklere og billigere på grunn av den nye digitale teknologien og man får en løsning som støtter prosessene og sikrer effektivisering. Såkalte hyllevarer vil aldri kunne gjøre det, hyllevarer dikterer ofte hvordan man skal jobbe og dermed kan man ikke effektivisere på samme måten.

Involver de som skal gjøre jobben i å forbedre prosessene, det er de som vet hvor skoen trykker og har ofte allerede et forslag til forbedring. For bransjespesifikke prosesser som er standardisert og ferdig effektivisert kan hyllevare være løsningen, men hvordan skal du da klare å gjøre dette bedre enn dine konkurrenter? Så tenkt nytt og helhetlig, vær en innovatør for din bransje.

Transformasjon av forretningsmodell:

Det første man gjør er å forstå hvilken verdikonfigurasjon man har. Verdikonfigurasjonen sier noe om hvordan verdien skapes i virksomheten. Bedrifter kan deles i tre typer verdikonfigurasjoner: Vareproduserende (verdikjeder), problemløsende (verdiverksted) og formidlende (verdinettverk).

For eksempel kan man utnytte den nye digitale teknologien til å gå over fra produktbasert (verdikjede) til tjenestebasert (verdiverksted) virksomhet. Man endrer altså hvordan verdi blir skapt, samtidig som man skaper verdi ved å tilføre merverdi for kunden ved de nye tjenestene.

Det etableres også nye digitale virksomheter med en digital forretningsmodell i bunn som konkurrerer og skaper en trussel for de etablerte virksomhetene. Dette er også en strategi som etablerte virksomheter kan velge for ikke å bli akterutseilt.

Den nye digitale teknologien åpner også opp for det som kalles platformsøkonomi (verdinettverk). Man etablerer en digital platform hvor det er gratis og attraktivt å være for kundene. Når man har nådd en kritisk masse av kunder, kan man for eksempel bygge tjenester på toppen av plattformen og skape verdi for virksomheten.

Felles for alle tre områdene er at det er informasjon og data som ligger i bunn og som teknologien håndterer. Gjennom ny digital teknologi skapes det merverdi av dataene/informasjonen man produserer og har tilgjengelig i virksomheten.

Teknologien hjelper til å generere, samle inn, ha kontroll på, analysere, optimalisere og dele informasjonen.

Lederkompetanse

Vellykkede transformasjoner avhenger vel så mye av hvordan bedrifter håndterer digital transformasjon enn bare implementering av ny teknologi. Eksempler på mye brukte metoder der kunden er i fokus, er Design thinking, Lean og Lean Startup. Jeg ser at her er det mange likhetstrekk med smidig softwareutvikling og jeg tror at mange ledere med kompetanse fra softwareutvikling har en fordel dersom de får være med å lede den digitale transformasjonen. Man har fokus på verdiskaping, jobber i korte iterasjoner, planlegger underveis, kontinuerlig læring av feilene man gjør. Man verdsetter enkeltmennesket og det å jobbe som et team og anerkjenner at det blir et mye bedre resultat dersom man setter sammen et team med motiverte medarbeidere med ulike kompetanse. Lederen er en slags fasilitator for sine team medlemmer. Dette er noe som har vært i fokus innen ledelse av softwareutvikling siden scrum og andre smidige arbeidsmetodikker ble tatt i bruk. Kunnskapsledelse er et ord som kan beskrive denne typen ledelse, og den Norske lederstilen er en god modell å bruke.

Lederkompetanse spiller en nøkkelrolle, og det er viktig med fokus på strategi og metoden man skal bruke for å gjennomføre transformasjonen.

til slutt….

Digitalisering handler ikke om teknologi men om mennesker, organisasjon og ledelse. Altså forretningsutvikling, og hvordan teknologien blir en muliggjører for å skape merverdi for virksomheten.

Det kan skrives mye mer om dette emnet, men man må jo begynne et sted.

Lunsj nr 288 av Børge Lund, http://www.lunchstriper.no/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ønsker du å høre mer fra oss?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon fra oss.