Et uavhengig rådgivingsselskap
som bidrar til å sette retning,
forenkle og realisere

Rådgivere

Anita J. Hinley
Anita J. Hinley

BA Hons, Management Science, University of Strathclyde, Scotland

Anita har mer enn 20 års erfaring som prosjektleder i en rekke store selskaper som British Airways, ENGIE (GDF Suez E&P Norge), IBM og KPMG før hun begynte som rådgiver og prosjektleder i Efab. Bred erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi i en rekke industrier. 

Trine J. Stokkedal
Trine J. Stokkedal

Høgskolekandidat i Informatikk, Høgskolen i Østfold

Trine har 15 år innen IT tjenesteleveranse, med hovedfokus på drift, forvaltning og kvalitet. Hennes kjernekompetanse er ITIL Service Management; implementering, rådgiving, systemstøtte og kontinuerlig forbedring.

Tonje R. Skei
Tonje R. Skei

M.Bus, Griffith University, Australia. B.Sc Internasjonal Markedsføring og Ledelse, Fudan University, Shanghai og BI Stavanger. Diploma IT Project Management, Skema Business School, Paris.

Tonje har bakgrunn som rådgiver og prosjektleder fra IT- og bank og finansbransjen. Hun har hatt roller som prosjektleder for IT implementering- og utviklingsprosjekter, system- og forretningsanalyse og anskaffelsesprosesser. Hennes faginteresser er innenfor prosjektledelse, prosess- & endringsledelse samt kommunikasjon og samhandling.

            Martin            Lima
Martin Lima

BSc (Hons), Information Systems, Brunel University, UK. BA økonomi, UiS

Martin har 20 års erfaring som brobygger mellom forretning og teknologi fra internasjonale virksomheter innen finans, olje og gass, offentlig sektor og telekom. Hans kjernekompetanse er innføring og anskaffelse av forretningssystemer, og han har lang erfaring med prosjekt og programledelse.

Yrjan Reime
Yrjan Reime

IT-kandidat, Den Polytekniske Høyskole

Yrjan har 19 års erfaring med implementering av IT tjenesteleveranser og IT tjenesteorganisasjoner i flere kundesegmenter, både som leverandør og kunde.

Han har jobbet i roller som rådgiver, prosjektleder, løsningsanalytiker, utviklingssjef og Coach for ulike implementeringsteam. 

Andre Oaland
Andre Oaland

M.Sc International Management (CEMS), HKUST Business School, Hong Kong & Ivey Business School, Canada. B.A Asian Studies & B.Sc Business, La Trobe University, Australia.

Andre har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver fra olje- og gassindustrien, hvor han har sittet på både leverandør -og operatørsiden. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og IT, spesielt innenfor prosjektledelse, prosessdesign- og optimalisering. 


John Berg
John Berg

Master i Ledelse fra BI, og Bachelor i Statsvitenskap, UiO

John har over 10 års erfaring med forretningsutvikling, og har vært med å bygge opp konsepter fra bunnen av, til vellykkede forretningsenheter. Hans kompetanse er først og fremst innen forretningsmodellering med å bistå kunder med å kartlegge og tallfeste forretningsmuligheter, samt levere beslutningsgrunnlag for ledere og styre.

Tor Olav Schibevaag
Tor Olav Schibevaag

Siviløkonom i Finans og Kunnskapsledelse fra Nord Universitetet og Handelshøyskolen BI

Tor Olav har mer enn 15 års ledererfaring globalt og lokalt innenfor olje, energi, service og IT på executive nivå med stillinger i Hoover Ferguson, eDrilling, Flux Group, Euro Offshore og Microsoft med et bredt spenn i ansvarsområder som finans, økonomi, utleie, salg, produksjon, logistikk, software, partnerprogrammer, vedlikehold og M&A.

Fokus for Tor Olavs arbeid har i hovedsak vært ledelse, forretningsutvikling, strategi og digitalisering.

Jan Sigve Kleppa
Jan Sigve Kleppa

M.Sc, Industrial Econmics, B.Sc, Information Technology, UiS

Jan Sigve har mer enn 10 års erfaring som rådgiver fra KPMG og IBM. Hans spisskompetanse er i skjæringspunktet mellom forretning og IT og han har jobbet mye med kravspesifisering, prosesskartlegging- og design, konseptutvikling og prosjektledelse.

  

Ole Kristian Risa
Ole Kristian Risa

Endringsledelse, BI. Administrasjon & Ledelse, UiS

Ole Kristian har 20 års erfaring fra IT-bransjen, fra både nasjonale og internasjonale IT selskaper. Han har jobbet 11 år som teknisk konsulent og har i de siste 9 årene hatt roller innenfor rådgiving, salg og ledelse. Han er opptatt av å optimalisere forretningsstrategier og prosesser ved bruk at teknologi, og har spesielt god erfaring med strategisk IT og outsourcing mot flere segmenter. Ole Kristian har også hatt ansvar for utvikling av flere IT konsepter.

Trygve Kvia
Trygve Kvia

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Trygve har 22 års bakgrunn som rådgiver og prosjektleder, og har omfattende erfaring fra skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Anskaffelse og innføring av forretningssystemer er hans kjernekompetanse, men han har også jobbet mye med prosessforbedring, økonomistyring, rapportering og internkontroll. Trygve har variert bransjeerfaring, men har jobbet mest innenfor Offshore Drilling og Telecom

Aage Gramstad
Aage Gramstad

MBA, Washington State University/BI Stavanger. B.Sc Elektroingeniør, UIS

Aage har i 25 år hatt lederroller fordelt på prosjekter innen olje- og gassinstallasjoner, ERP virksomhetsstyring, og flere år i Statoil fordelt på TPD (Teknologi, Prosjekter og Boring) og GBS (Global Forretningsstøtte).

Henrik Jelsa
Henrik Jelsa

Henrik er daglig leder i Efab. Han har over 20 års erfaring med ledelse og prosjektledelse i forbindelse med systeminnføringer fra en rekke bransjer og fagområder.

Rune Espedal
Rune Espedal

Sivilingeniør fra NTNU

Rune har over 30 år ledererfaring fra Statoil, blant annet som CIO og i ulike konsernfunksjoner. Han var også Viseadministrerende i OLF (Norsk Olje og Gass). Rune er styreleder i Efab.